Dampsluppen DUEN ble bygget i 1880-åra, men opprinnelsen er uklar. Sluppen hadde passasjersertifikat og gikk ruter og turer med Hamar som hjemmehavn. Nordsveen skriver i "blåboka" at båten i 1917 var eid av Oskar Pannengen og at den da hadde fått "STABIL" bensinmotor. DUEN ble også brukt til tømmertrekking. Dette bildet har vi fått av en dame i Nittedal, og det er hennes slekt som er på tur. Bildet er tatt i mai 1904, og redaktøren har fått bekreftet av informanter på Helgøya at stedet er Hovinsholmen. Båten sank i Minnevika 1933 og der ligger den enda....

Duen ds fam Negaard ss