Bilder

Magnus Sefland har arbeidet med å spore opp bilder av MJØSFÆRGEN - spesielt fra den tiden hun gikk i ordinær trafikk på Randsfjorden - som RANDSFJORDFERGA. Det har vist seg å være en vanskelig jobb, men noen resultater har det blitt, om ikke helt blink. Hos Trond Skjøteskift på Brandbu fikk Magnus med seg 2 bilder. Det øverste viser fartøyet 27. juni 1992, året etter Gran kommune solgte båten til private. Navnet er nå RANDSFJORD og hun er på tur inn mot brygga i Røykenvika. Mannen på dekk er Morten Nygård. Bildet i midten er tatt 25. mai 2013, altså et halvt år før redningsaksjonen. Motivet er derfor kjent, men dette bildet er veldig bra og viser hvor høyt vannet sto på det tidspunktet. Foto begge bilder: Trond Skjøteskift. 

Magnus har også sjekket avisene, og fotograf Brynjar Eidstuen i Oppland Arbeiderblad har sendt oss det nederste bildet. Det er tatt i 1988 da båten var reserveferje.

Mjøsfærgen 27.juni 92 s

Mjøsfærgen Ulnestangen 25.mai 2013 s

Randsfjordferga 1988 OA s

Det var ikke bare Minnevika som tjente som vinteropplag for fartøyer. Dette bildet skal være fra ca 1910 og Nordsveen har fått det fra Thor Bjerke/Maihaugen. Per Sætre har lokalisert det til Eidsvoll - litt sør for stasjonen, like ved tunneltoppen. Det er Eidsvold D/S sine fartøyer: Vi ser D/S THOR og begge INDUSTRI-ene, samt enda en dampbåt og flere lektere. Åpningen i Sundbrua var bred nok til at disse kunne manøvreres gjennom. Vi ser også det er bygget et par enkle landgangsbrygger samt ei kran.

Eidsvold ds båter 1910 ca s

Dette bildet er tatt samme vinter som bildet fra Minne nedenunder. Mjøsfærgen II ved Gjøvik i frostrøyk. Sakset fra digitaltmuseum.no.

Mjøsfærgen 2 vinter Gjøvik 1964 s

Redaktøren har kommet over to bilder fra Minnevika med fartøyer i vinteropplag - begge fra digitalmuseum.no. Dette bildet skal være tatt i 1964, og det mest spesielle er nok SVALEN II siden det finnes så få bilder av denne båten slik hun var som lastebåt. Vi antar at båten på dette tidspunkt er tatt ut av trafikk og avventer en uviss skjebne.... Båten hadde på dette tidspunkt seilt på Mjøsa i 41 år, og slik hun ser ut her var det vel ikke mange som trodde at hun stadig skulle gjøre nytte for seg ytterligere 54 år fram i tida!

Fra bakerst i bildet: Skibladner, tre mudderlektere, Willy (delvis skjult), Sævat, Winnie, Svalen II.

Svalen opplag Minnevika snø s

VB70 i fin stil! Bildet er tatt fra SVALEN II da hun gikk i vinteropplag og ble eskortert den siste biten av turen av to varpebåter. For ordens skyld: Det er IKKE Olsenbandens Egon, Benny og Kjell som har kapret vår kjære VB70!  Men - vi lar våre lesere selv finne ut av hvem som er mannskap på båten.....VB 70 nov 2017 s