Bilder

Torsdag 22. juni 2017 ble en merkedag for Mjøsa og mjøsfartøyene. Minneslippen har i løpet av de 3 siste årene fått en oppgradering som skal vare i mange ti-år framover. Slippers og skinner og fundament er fornyet, og et helt nytt hydraulisk oppstøttingssystem er utviklet og montert. MJØSFÆRGEN 11065 ble slippsatt som første fartøy som skulle teste alle nye tiltak på slippen. Og slippen besto prøven med aller beste karakter. Det var mye strøm i Minnevika, men ved hjelp av BOLKEN, VB70 og en liten motorbåt ble ferja forhalt motstrøms over til slippen. De nye bevegelige støttene satte fartøyet perfekt på plass over slippvognene - og opphalinga gikk problemfritt. Mjøssamlingenes frivillige mannskaper hadde på forhånd klargjort vognene, og i dag bemannet de samme karene båtene og slippen. Alt foregikk så nært profesjonelt som mulig under ledelse av Aksel Aspeli og John Pedersen. Etter at vognene var sikret ble ferja steamet (v/Aksel), og er nå klar for inspeksjon av Sjøfartsdirektoratet og Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter. 

Det er GJERSING AS på Minnesund som har prosjektert og montert det nye oppstøttingssystemet - og Roger, Ronny og resten av gutta på verkstedet fortjener stor honnør for vel utført oppdrag. Mjøssamlingene har nå en moderne slipp - kanskje den best fungerende i Norge! - der sikkerheten til både mannskap og fartøy er ivaretatt på den beste måten som kan tenkes. 

Det nye oppstøttingssystemet er skreddersydd for Norges første fredete fartøy - D/S SKIBLADNER - men er samtidig konstruert slik at det fungerer for alle andre fartøyer med max bredde 8,7 meter.

Slipp ny 2 b

Slipp ny 1 a

Slipp ny 3 c

OPPDATERING FRA KELL JOHS TORGUNRUD:

Det har vært flere slep med landgangen til Skibladner mellom Minne og Eidsvoll. Sleit seg en gang og i tillegg utleid flere ganger til diverse. Bildet er fra midten av 1990-tallet da den hadde vært leid ut til et arrangement i Sundet. På bildet fra venstre: Finn Thorhus og Kåre Torgunrud. I styrehuset (usynlig) skipper Kjell Johs Torgunrud.

Redaktøren takker Kjell så mye for bidraget!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per Sætre har lånt oss dette bildet av WILLY med besetning. Redaktøren mener å dra kjensel på noen ved navn Torgunrud, men det er ikke lett å se ansiktene tydelig. Men kanskje noen som leser dette kan hjelpe oss både med navn, oppdrag og årstall. Send SMS til 95 12 50 70. Det er også noe kjent med de flytebryggene - hvis jeg ikke husker feil ble de hugget på Minne for 2 år siden.  Bildet er ellers veldig bra, det viser båten i aksjon, med folk om bord og fra en litt sjelden vinkel. Det er mulig at Per har tatt bildet selv?

Willy flytebrygger eidsvoll s

Viktor Nyhus på Kapp har lokalisert et askebeger i aluminium fra restauranten på Hamar-Kapp-Ferjen. Eier er Tore Foss. Vi håper at gjenstanden etter hvert kan stilles ut på Minne - vi har jo allerede smokadoren fra samme fartøy!

Hamar Kapp Ferjen askebeger blått s

Da krigen brøt ut i april 1945 lå Skibladner i vinteropplag ved Minne. Men frykt for bomber og at okkupantene skulle finne på noe med fartøyet gjorde at man etter hvert flyttet båten lenger ned i Vorma for å ligge best mulig i skjul - og der ble hun liggende til krigen var slutt. Per Sætre på Minnesund har gitt oss dette helt spesielle bildet av hjuldamperen i dekning. Man kan også se at brua på Eidsvoll er sprengt og det lyse huset rett over elva er boligen på Fremmingøya.

Skibladner Vorma krigen s

Havna på Hamar har endret seg mye opp gjennom årene, og da dampskipene kom på Mjøsa fra 1840 var det så godt som ingen havnefasiliteter. Føringsbåtene la til ved stranda der det passet best, og muligvis var det noen flytebrygger. Men da D/S JERNBARDEN kom i drift ble behovet for landsetting av passasjerer og lossing/lasting av varer mye større. Rett ut for "Gammelhuset" var det et lite skjær, og det ble i 1841 Hamars første "kai". Dampbåtene kunne ikke legge til der, men passasjerene ble rodd ut og inn med båt (ferje) og ble det laget til en landgang fra skjæret og inn til land. Dybden ved skjæret var stor nok til at føringsbåtene kunne legge til. I1850 ble det bygget en mer anvendelig brygge på Høiensalodden - og utviklingen av havna var i gang. 

Skjæret utenfor Gammelhuset - og altså det første sted i Hamar dampskipene ble ekspedert - ligger nå gjemt under Jernbanebrygga. Da jernbanen nordover fra Hamar ble etablert 1894, endret hele havneområdet seg, og det blir spennende å se hvilke endringer som igjen kan komme når dobbeltsporet blir bygget....

Bildet under er fra midten av1840-åra (Chr. Tønsbergs forlag, litografi publisert 1848). Fra venstre: Tjuvholmen, Nes kirke, D/S JERNBARDEN, kalkbrenneriet på Storhamar, Gammelhuset - og helt til høyre Holset gård. Gammelhuset ble flyttet på et tidspunkt, det er uvisst om bildet viser plasseringen før eller etter flyttingen.

Hamar Gammelhuset ca 1840 s