Bilder

Da krigen brøt ut i april 1945 lå Skibladner i vinteropplag ved Minne. Men frykt for bomber og at okkupantene skulle finne på noe med fartøyet gjorde at man etter hvert flyttet båten lenger ned i Vorma for å ligge best mulig i skjul - og der ble hun liggende til krigen var slutt. Per Sætre på Minnesund har gitt oss dette helt spesielle bildet av hjuldamperen i dekning. Man kan også se at brua på Eidsvoll er sprengt og det lyse huset rett over elva er boligen på Fremmingøya.

Skibladner Vorma krigen s

Havna på Hamar har endret seg mye opp gjennom årene, og da dampskipene kom på Mjøsa fra 1840 var det så godt som ingen havnefasiliteter. Føringsbåtene la til ved stranda der det passet best, og muligvis var det noen flytebrygger. Men da D/S JERNBARDEN kom i drift ble behovet for landsetting av passasjerer og lossing/lasting av varer mye større. Rett ut for "Gammelhuset" var det et lite skjær, og det ble i 1841 Hamars første "kai". Dampbåtene kunne ikke legge til der, men passasjerene ble rodd ut og inn med båt (ferje) og ble det laget til en landgang fra skjæret og inn til land. Dybden ved skjæret var stor nok til at føringsbåtene kunne legge til. I1850 ble det bygget en mer anvendelig brygge på Høiensalodden - og utviklingen av havna var i gang. 

Skjæret utenfor Gammelhuset - og altså det første sted i Hamar dampskipene ble ekspedert - ligger nå gjemt under Jernbanebrygga. Da jernbanen nordover fra Hamar ble etablert 1894, endret hele havneområdet seg, og det blir spennende å se hvilke endringer som igjen kan komme når dobbeltsporet blir bygget....

Bildet under er fra midten av1840-åra (Chr. Tønsbergs forlag, litografi publisert 1848). Fra venstre: Tjuvholmen, Nes kirke, D/S JERNBARDEN, kalkbrenneriet på Storhamar, Gammelhuset - og helt til høyre Holset gård. Gammelhuset ble flyttet på et tidspunkt, det er uvisst om bildet viser plasseringen før eller etter flyttingen.

Hamar Gammelhuset ca 1840 s

1945 og vinter. INDUSTRI II ytterst og HAMAR i forgrunnen. I bakgrunnen SKREIA og sannsynligvis KVIKK.

Hamarbrygga 1945 s

Mjøssamlingene har "kontroll" på to malerier som Halvdan Nilsen har laget. Han var nok ingen stor kunstner, men det er både interessant og morsomt å se at besetningen på tømmertrekkerne ikke bare så på båtene som en triviell arbeidsplass. For det var nok følelsen for båtene som gjorde at Nilsen tok fram pensel og palett.

Start maleri H Nilsen eier Kjell Johs Torgunrud s

Over: M/B START slik hun ble etter ombygginga i 1950. Halvdan Nilsen var skipper fra 1927 - 1945. 

Bildet eies av Kjell Johs Torgunrud.

Under: M/S SÆVAT med utseende 1927 - 1950. Nilsen var skipper 1947 - 1972. Bildet ser ut til å være malt i 1984.

Bildet ble gitt til Arve Nordsveen, som nå har donert det til Mjøssamlingene - hjertelig takk!

Sævat maleri av Halvdan Nilsen s

1978: MJØSFÆRGEN V passerer rett aktenfor SKIBLADNER - det ser kanskje litt mer nærgående ut på bildet enn situasjonen var i virkeligheten. Men - det hendte nok det var litt kiving om plassen utenfor kaiene mellom hjuldamperen og fergene. Spesielt ved Hamar hendte det nok at HAMAR-KAPP-FERJEN kom litt i konflikt med SKIBLADNER. Kapteinene var nok ikke alltid enige om hvem som skulle ha prioritet - var den dampbåten i turisttrafikk eller bilferga i lokalrute?  Kpt Geir Jørgensen skriver i dekksdagboka til SKIBLADNER 13.juni 1975: 

"Ank Hamar kl 19.15. Hamar-Cap-fergen presset seg inn til Hamar før Skibladner slik at Skibladner måtte stoppe og avvente til Cap-fergen var fortøid. Da Skibladner gikk til kai, lå fergen og gikk med full propeller hvilket forårsaket ødelagt manøvre." 

Kuriositet: Jørgensen skrev konsekvent "Cap" om Kapp - det får vi kappinger ta som en kompliment, selv om det stod "KAPP" med store svarte bokstaver på ferja....

1978 s