Bilder

Dampsluppen DUEN ble bygget i 1880-åra, men opprinnelsen er uklar. Sluppen hadde passasjersertifikat og gikk ruter og turer med Hamar som hjemmehavn. Nordsveen skriver i "blåboka" at båten i 1917 var eid av Oskar Pannengen og at den da hadde fått "STABIL" bensinmotor. DUEN ble også brukt til tømmertrekking. Dette bildet har vi fått av en dame i Nittedal, og det er hennes slekt som er på tur. Bildet er tatt i mai 1904, og redaktøren har fått bekreftet av informanter på Helgøya at stedet er Hovinsholmen. Båten sank i Minnevika 1933 og der ligger den enda....

Duen ds fam Negaard ss

D/S SKIBLADNER fotografert 1875 ved Jernbanebrygga på Hamar. 

Hamar Skibladner 1875 UIB Kn Knudsen Marcus s

Ikke egentlig et bilde, men bildet av en artikkel:

Eidsvolds Blad kunne i 1915 berette om bisettelsen av oppsynsmann Olsen, ansatt hos brukseierforeningen. Det litt spesielle var at D/S DØLEN fraktet kisten fra Svanfoss til Eidsvoll. Noen og enhver med hang til det maritime kunne vel ønske seg en slik aller siste reis.....  

Staale Elverhøi har sendt oss saken:

Begravelse mudring EB 1915

Fotografen Ole Anders Beck har tatt dette bildet for ett år siden - i januar 2015. M/S SÆVAT ligger i opplag på Kapp, og i en aldeles nydelig vinterstemning. Vi takker for knallbra fotografering!

Sævat i nordlys januar 15 Ole Anders Beck s

Tømmertrekkeren og taubåten M/S SÆVAT (Glommens Mek 1920) hadde opprinnelig en 2-cyl Avance semidiesel, denne ble byttet i 1951 med en 4-cyl Union. Båten fikk ny motor igjen i 1960 - Caterpillar - og den står stadig om bord. Hamar Arbeiderblad hadde 10. desember 1960 en artikkel om denne begivenheten, og motorleverandøren fulgte opp med betalt annonse.... 250 Hk i artikkelen og 220 Hk i annonsen, i praksis spilte vel det liten rolle.

Sævat Cat 60.12.10 s