Bilder

1945 og vinter. INDUSTRI II ytterst og HAMAR i forgrunnen. I bakgrunnen SKREIA og sannsynligvis KVIKK.

Hamarbrygga 1945 s

Mjøssamlingene har "kontroll" på to malerier som Halvdan Nilsen har laget. Han var nok ingen stor kunstner, men det er både interessant og morsomt å se at besetningen på tømmertrekkerne ikke bare så på båtene som en triviell arbeidsplass. For det var nok følelsen for båtene som gjorde at Nilsen tok fram pensel og palett.

Start maleri H Nilsen eier Kjell Johs Torgunrud s

Over: M/B START slik hun ble etter ombygginga i 1950. Halvdan Nilsen var skipper fra 1927 - 1945. 

Bildet eies av Kjell Johs Torgunrud.

Under: M/S SÆVAT med utseende 1927 - 1950. Nilsen var skipper 1947 - 1972. Bildet ser ut til å være malt i 1984.

Bildet ble gitt til Arve Nordsveen, som nå har donert det til Mjøssamlingene - hjertelig takk!

Sævat maleri av Halvdan Nilsen s

1978: MJØSFÆRGEN V passerer rett aktenfor SKIBLADNER - det ser kanskje litt mer nærgående ut på bildet enn situasjonen var i virkeligheten. Men - det hendte nok det var litt kiving om plassen utenfor kaiene mellom hjuldamperen og fergene. Spesielt ved Hamar hendte det nok at HAMAR-KAPP-FERJEN kom litt i konflikt med SKIBLADNER. Kapteinene var nok ikke alltid enige om hvem som skulle ha prioritet - var den dampbåten i turisttrafikk eller bilferga i lokalrute?  Kpt Geir Jørgensen skriver i dekksdagboka til SKIBLADNER 13.juni 1975: 

"Ank Hamar kl 19.15. Hamar-Cap-fergen presset seg inn til Hamar før Skibladner slik at Skibladner måtte stoppe og avvente til Cap-fergen var fortøid. Da Skibladner gikk til kai, lå fergen og gikk med full propeller hvilket forårsaket ødelagt manøvre." 

Kuriositet: Jørgensen skrev konsekvent "Cap" om Kapp - det får vi kappinger ta som en kompliment, selv om det stod "KAPP" med store svarte bokstaver på ferja....

1978 s

 

 

INDUSTRI II (83 fot) ble bygget på Gjøvik av Fredriksstad Mek i 1895 (bygg nr 41). Anskaffer var O.E.Skattum som allerede hadde lastebåtene INDUSTRI (1870) og BJØRN (ukjent byggeår). Begge INDUSTRI-båtene ble solgt til Eidsvold DS i 1908, og Solheim i Totenvika køpte INDUSTRI II i 1940. Fartøyet sank under opplag i Minnevika i 1956 - og ligger der enda, flere bergingsforsøk til tross. Vi anser vraket som Mjøssamlingenes eiendom og er et kulturminne.

I 1945 ble INDUSTRI II fotografert på Hamar. Hun ser litt sliten ut, men var i drift i nesten 10 år til.

Foto: Axel Lyche/Anno Museum

Industri II v hamar 1945 s

Hamar Arbeiderblad 12. mars 1957. D/S SKREIA ved Jernbanebrygga på Hamar. Skraphandler Helmer Hansen sto klar med skjærebrenneren og uttalte til avisa at fartøyet var så ramponert at kun vinsjen kunne omsettes som den var. Alt annet måtte bli spiker. Det viste seg imidledtid at alt ikke var avklart mht eierskapet, men utsettelsen reddet ikke damperen. Noen måneder senere var hugginga i gang på slippen på Sterudodden.

57.03.12 Skreia hugges s