Bilder

Selv om kuldegradene siger på her i januar, så er det ikke mye is ved Kapp enda. Vi har mange bilder av SKREIA i is. Her legger skuta til ved Kapp og vi ser at hun må ha strevd litt for å komme til kai. Bildet har red sakset fra Mjøsmuseet - men tillatt seg å speilvende det, ellers gir det ingen mening. 

Arve Nordsveen melder at bildet er tatt på tidlig 1950-tall - på et annet bilde fra 1954 finner han skuta uten den høge bakken. 

Svenn Sandvold kan selvfølgelig fortelle mye om kaiene på Kapp! SKREIA ligger på bildet omtrent der START har fast plass nå - på nordvestsida av steinbrygga på Melkefabrikken. Vi ser et enkelt fenderverk på siden av de tømrede bryggekarene. Til høyre og bak i bildet: "Storbrygga" - eller det som nå er dampskipskaia/Skibladnerbrygga - med stupetårn og rutsjebane av huntonitt! Huntonitten var spikret fast, og det ble visstnok noen rumper med rifter ettersom spikeren løsnet....

Ss

Dette er en oppfølger av et bilde vi har publisert tidligere - da av WILLY som sleper en lekter ved Lillehammer. Her ser vi hele mudringsflåten ved samme anledning: WILLY, de to mudderlekterne L1 og L2 samt arbeidsplattforma med gravemaskin. Bildet er sakset fra GLB etter tips fra Ståle Everhøi. 

Mannskap på WILLY var Kjell Johs Torgunrud og Kåre Torgunrud, gravemaskinføreren kjenner vi ikke navnet på. Året er 1994 - Lillehamringene hvilte vel på laurbærene etter årets skirenn og tenkte nok ikke så mye over denne aktiviteten ute på fjorden. Etter at det ble bygget ny dampskipskai på Vingnes/vestsida, er mudringen på Lillehammer opphørt - HVIS da ikke strøm og sedimenter endrer bunnforholdene. Da blir det sannsynligvis ikke GLB, men Lillehammer kommune som må stå for mudringa.

Mudring 1994 Lillehammer GLB

Mens vi venter på mjøsisen.....

D/S SKREIA i råka på vei inn mot Hamar. Bildet kan være tatt fra D/S GJØVIK - se livbeltekasse helt akter og støtter til blikktaket over soldekket. 

Skreia is Hamar 1931 s

Flyfoto fra 1956: Hamar-Kapp-Ferjen bakker ut fra Nes. Flott kai på den tida.... Og brua er under bygging.

Hamar Kapp Ferjen Nes 1956

 

Mjøssamlingenes logo er ei mjøsjakt. Jaktene ble bygget etter 1860 og noen ti-år framover; gaffelriggede lastebåter for allsidig frakt av last som ikke hadde noen stor hast med å komme fram. Mjøssamlingenes eneste jakt ligger på Minnevikas bunn: WEGA. Bildet som danner grunnlaget for vår logo er ikke av WEGA, men ei mindre jakt som vi ikke enda har identifisert. Hun er rigget med storseil, fokk og klyver og har tradisjonelt sleperor. Vi ser også tydelig trelemmene over lasteluka og stående og løpende rigg. Båten ligger i ballast for anker, og det kan se ut som om bildet er en smule arrangert av fotografen. 

Logo Seiljakt s