Bilder

MS Bundeford sleper sprittanker fra HamJern. Tankene er på vei til Toten Brenneri og året er 1957 (dette er litt nye opplysninger). Etter hva redaktøren kan erindre, så måtte MS SÆVAT overta slepet av en eller annen grunn. Året etter ble Bundefjord lagt i opplag og ett år senere hugget. Bygget 1876 av Akers Mek som PRØVEN,  bygget om i 1909, fikk Levahn-motor i 1922, og var både passasjerbåt, fraktefartøy og tømmersleper og en god representant for bruksbåtene.

 

Mjøssamlingene har fått en ganske spesiell HOLLAND-båt i gave fra Brumunddal.. Det skal være en båt Holland har bygget til seg selv, alt i mahogny og med et dog-house overbygg. Som bildet viser er noe av mahognyen i bunnen skiftet ut med lokal tresort, og båten trenger en kraftig overhaling for å bli slik den opprinnelig var. En meget interessant båt fra en viktig epoke i småbåtbygginga ved Mjøsa. Fartøyet står nå hos Egil Kristiansen på Stavsjø.

Motorbåten FRAM ved Vingnes, ukjent år, slepeferja må hales inn. Dette må ha vært en tungvindt transport selv om strekningen var kort. Redaktøren har lenge stusset over hvorfor det aldri ble satt inn ei lita motorferje på denne overfarten slik som Nes-Helgøya, stor trafikk til tross - og det er mange teorier om det. Heldigvis har Mjøssamlingene nå MB FRAM (selv om tilstanden er dårlig), vi håper å få den under permanent vernebygg snart. FRAM ble bygget i 1904.

DS TORDENSKJOLD på tur med Lunden skole, dato ukjent for red.