Bilder

Hvor kunne man finne et slikt kaianlegg ved Mjøsa? Jo - ved Jessnes potetmelfabrikk. Ringsaker kommune har planer om at det skal anlegges friområde og badestrand på potetmelfabrikkens tomt. Redaktøren har ikke opplysninger om dato eller fotograf.

Minne 1961. Skibladner, Sævat, Willy, Winnie. På slippen ligger soppeapparatet fra  Lillehammer-lensa for vedlikehold. (Bildet er hentet fra Nordsveens samlinger.)

Gjøvik brygge 1949 - MJØSFÆRGEN II under bygging. Til venstre for nybygget ligger MJØSFÆRGEN, og helt t.v. passasjerbåten NORD.

Mjøssamlingene har fått et seil fra Mengshoel! Donator er Kjell A. Guldberg. Seilet kan være fra slutten av 1930-åra, og under ses både seilet og båten det stod på. Bildet er tatt like etter 2.verdenskrig utenfor Gjøvik. Underst: seilet ble vist fram på den store Mjøsdagen 21.august og er at såkalt spri-seil. Mjøssamlingene takker hjerteligst for et veridfullt bidrag til samlingene! Båten er for øvrig bygget av Guldbergs bestefar…

 

Fra Arnfinn Håheim i Asker har vi fått bilder av 2 gjenstander som han har og som skal være billettmaskiner som kan være brukt av Oplandske DS - og det kan da dreie seg om fartøyene Skibladner eller Tordenskjold. Sakene er merket Maylock, Carlisle, og det henleder oppmerksomheten mot urmakere i England. Hvis noen kan hjelpe oss med opplysninger om disse gjenstandene - ikke nøl med å ta kontakt!