Bilder

Taubåten WILLY eies nå av Mjøssamlingene, bildet er fra 1956, kom til Mjøsa i 1949.

Og vi følger opp med enda et bilde fra Kapp-brygga og DS SKREIA, samme brygge som bildet under med DS HAMAR, men nok tatt noe senere - hvilket motorsykkelen er en indikator på. Bildet er ganske ny-oppdaget, og vi har fått det fra Erik Mostue som arbeider på fotosamlingene til Hedmarksmuseet. www.domkirkeodden.org

Lokalhistoriker Svenn Sandvold har igjen gravet i arkivene, og blant sorenskriverfamilien Scheel's bilder fant han dette oversiktsbildet fra havna på Kapp (utsnitt). Fra venstre ser vi: En lekter ved storbrygga på melkefabrikken, et større fartøy delvis på land (en lekter?), ei seiljakt som laster eller losser via kjørebru, DS HAMAR ved Kapp-brygga, og ute på fjorden DS Kong Oscar. Bildet er tatt mellom 1890 og 1896. Mjøssamlingene takker Svenn for et verdifullt bidrag!

Jakta WEGA som nå ligger på bunnen av Minnevika. Bildet viser riggen ganske tydelig med to bomseil (storseil og fokk) samt klyver. Båten var en av de største seilbåtene på Mjøsa (ca 100 brutto tonn) og fikk aldri motor i motsetning til de fleste jaktene.

D/S SKIBLADNER heves i Minnevika i 1937. Bildet har Kjell Johs. Torgunrud fått av en som var med som dykker under operasjonen. T.h. I bildet ligger MIRA (ex Helgøy, ex Lettvindt). Fartøyet lengst ute er vanskelig å identifisere, kan være en lekter.