Bilder

Mens vi venter på mjøsisen.....

D/S SKREIA i råka på vei inn mot Hamar. Bildet kan være tatt fra D/S GJØVIK - se livbeltekasse helt akter og støtter til blikktaket over soldekket. 

Skreia is Hamar 1931 s

Flyfoto fra 1956: Hamar-Kapp-Ferjen bakker ut fra Nes. Flott kai på den tida.... Og brua er under bygging.

Hamar Kapp Ferjen Nes 1956

 

Mjøssamlingenes logo er ei mjøsjakt. Jaktene ble bygget etter 1860 og noen ti-år framover; gaffelriggede lastebåter for allsidig frakt av last som ikke hadde noen stor hast med å komme fram. Mjøssamlingenes eneste jakt ligger på Minnevikas bunn: WEGA. Bildet som danner grunnlaget for vår logo er ikke av WEGA, men ei mindre jakt som vi ikke enda har identifisert. Hun er rigget med storseil, fokk og klyver og har tradisjonelt sleperor. Vi ser også tydelig trelemmene over lasteluka og stående og løpende rigg. Båten ligger i ballast for anker, og det kan se ut som om bildet er en smule arrangert av fotografen. 

Logo Seiljakt s

Mange av Mjøsas seiljakter fikk motor i perioden 1900-1912. Opprinnelig var de aller fleste jaktene gaffelrigget, men FRAM hadde råseil før hun ble motorisert. Båten het først ODER, og det er tenkelig at navneskiftet kom sammen med motoriseringa. Vi ser at FRAM var en ganske enkel lastebåt, på bildet mangler den mast og lastebom. Men den kan tenkes at den her er under om- eller nedrigging. Vinsjen er på plass, vi ser kompasset på styrehustaket (eller er det eksosrøret?) - og ovnsrøret fra kahytten i ruffen, uten kappe, men bare med ei luke. Brennoljetanken er plassert på dekk bak styrehuset. Datering og fotograf: ukjent.

Fram jakt motor s

Mjøsfærgen V, bygget av Ankerløkken 1975, er nå i drift for Seløy Undervannsservice under navnet Nautilus Aldra. (Bildet lånt fra "Fjordfähren in Norwegen").

nautilus aldra 2015