Bilder

Dette er en oppfølger av et bilde vi har publisert tidligere - da av WILLY som sleper en lekter ved Lillehammer. Her ser vi hele mudringsflåten ved samme anledning: WILLY, de to mudderlekterne L1 og L2 samt arbeidsplattforma med gravemaskin. Bildet er sakset fra GLB etter tips fra Ståle Everhøi. 

Mannskap på WILLY var Kjell Johs Torgunrud og Kåre Torgunrud, gravemaskinføreren kjenner vi ikke navnet på. Året er 1994 - Lillehamringene hvilte vel på laurbærene etter årets skirenn og tenkte nok ikke så mye over denne aktiviteten ute på fjorden. Etter at det ble bygget ny dampskipskai på Vingnes/vestsida, er mudringen på Lillehammer opphørt - HVIS da ikke strøm og sedimenter endrer bunnforholdene. Da blir det sannsynligvis ikke GLB, men Lillehammer kommune som må stå for mudringa.

Mudring 1994 Lillehammer GLB

Mens vi venter på mjøsisen.....

D/S SKREIA i råka på vei inn mot Hamar. Bildet kan være tatt fra D/S GJØVIK - se livbeltekasse helt akter og støtter til blikktaket over soldekket. 

Skreia is Hamar 1931 s

Flyfoto fra 1956: Hamar-Kapp-Ferjen bakker ut fra Nes. Flott kai på den tida.... Og brua er under bygging.

Hamar Kapp Ferjen Nes 1956

 

Mjøssamlingenes logo er ei mjøsjakt. Jaktene ble bygget etter 1860 og noen ti-år framover; gaffelriggede lastebåter for allsidig frakt av last som ikke hadde noen stor hast med å komme fram. Mjøssamlingenes eneste jakt ligger på Minnevikas bunn: WEGA. Bildet som danner grunnlaget for vår logo er ikke av WEGA, men ei mindre jakt som vi ikke enda har identifisert. Hun er rigget med storseil, fokk og klyver og har tradisjonelt sleperor. Vi ser også tydelig trelemmene over lasteluka og stående og løpende rigg. Båten ligger i ballast for anker, og det kan se ut som om bildet er en smule arrangert av fotografen. 

Logo Seiljakt s

Mange av Mjøsas seiljakter fikk motor i perioden 1900-1912. Opprinnelig var de aller fleste jaktene gaffelrigget, men FRAM hadde råseil før hun ble motorisert. Båten het først ODER, og det er tenkelig at navneskiftet kom sammen med motoriseringa. Vi ser at FRAM var en ganske enkel lastebåt, på bildet mangler den mast og lastebom. Men den kan tenkes at den her er under om- eller nedrigging. Vinsjen er på plass, vi ser kompasset på styrehustaket (eller er det eksosrøret?) - og ovnsrøret fra kahytten i ruffen, uten kappe, men bare med ei luke. Brennoljetanken er plassert på dekk bak styrehuset. Datering og fotograf: ukjent.

Fram jakt motor s