Bilder

D/S "NORD". 50 fot. Bygget 1876 ved Motala Werkstad som "Vormen" og sjøsatt ved Årnes for trafikk på Vorma opp til Eidsvoll. Men vannstanden gjennom Svanfossen var et problem, og ruta ble ingen suksess. I 1881 kom hun til Mjøsa som "Gjøvik", men skiftet navn igjen i 1892 til "Nord". Båten hadde flere eiere og mange slags oppdrag - blant annet den spektakulære spritsmuglingna i 1921. Under 2.verdenskrig fikk hun mye å gjøre og gikk i mange slags trafikk med utgangspunkt Gjøvik. Men i 1953 var tiden løpt fra en liten sliten dampbåt - og den i sin tid så anvendelige farkosten ble hugget opp. Bildet er fra Gjøvik og i båtens siste glansperiode. 

Nord

Kjell Johs.Torgunrud har skrevet utfyllende informasjon i gjesteboka - mange takk!

"Det ble mudret ved innseilingen til Lillehammer dampskibsbryggge i 1993, 1994 og i 1995. Bildet ble tatt høsten 1994 da min far og jeg slepte en fullastet lekter på ca 70 kubbikmeter masse til dypt vann ca 1 nautisk mil syd for Lillehammer."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"WILLY" på mudringsoppdrag med lekter på slep. I styrehuset Kjell Johs. Torgunrud og Kåre Torgunrud stikker hodet ut av styrehusdøra. Bildet er sakset fra GLB's bok om virksomheten, men bildeteksten sier ikke noe om hvor og når bildet er tatt. Redaktøren håper å få hjelp til å finne ut av det. 

Yrende liv på lokalbåten! D/S HAMAR (1888) legger til kai ved Sundbrygga på Helgøya (etter redaktørens ringe vurdering).

Likeledes antas det at bildet er tatt i mellomkrigstida. HAMAR hadde aldri mast, men kran med vinsj på bakken.

Og det kan se ut som om man har fortøyd springet i lysmasta på brygga. Det er sol og sommer!

Hamar v_Sund_mellomkrigstida_s

Hamar Arbeiderblad 20.juni 1951:

20.06.51 RS_H-K_ferjen_s

Mjsfrgen 05.01.39_s

Artikkelen er sakset fra Hamar Arbeiderblad 5. januar 1939. Under ombyggingen i 1937 (som artikkelen nevner) var "Mira" leid inn for å ta seg av person- og godstrafikken.

Nyeste nummer av DAMPSKIPSPOSTEN (1/2015) bringer forøvrig en meget god beskrivelse av flyttinga av fartøyet fra Randsfjorden til Mjøsa i 2013, skrevet av Magnus Sefland. 

Under: "Mjøsfærgen" slik hun så ut i 1939. Bildet er fra Smedstua (såvidt red kan se). 

Mjsfrgen ukjent_brygge_s