Bilder

Kjell Johs.Torgunrud har skrevet utfyllende informasjon i gjesteboka - mange takk!

"Det ble mudret ved innseilingen til Lillehammer dampskibsbryggge i 1993, 1994 og i 1995. Bildet ble tatt høsten 1994 da min far og jeg slepte en fullastet lekter på ca 70 kubbikmeter masse til dypt vann ca 1 nautisk mil syd for Lillehammer."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"WILLY" på mudringsoppdrag med lekter på slep. I styrehuset Kjell Johs. Torgunrud og Kåre Torgunrud stikker hodet ut av styrehusdøra. Bildet er sakset fra GLB's bok om virksomheten, men bildeteksten sier ikke noe om hvor og når bildet er tatt. Redaktøren håper å få hjelp til å finne ut av det. 

Yrende liv på lokalbåten! D/S HAMAR (1888) legger til kai ved Sundbrygga på Helgøya (etter redaktørens ringe vurdering).

Likeledes antas det at bildet er tatt i mellomkrigstida. HAMAR hadde aldri mast, men kran med vinsj på bakken.

Og det kan se ut som om man har fortøyd springet i lysmasta på brygga. Det er sol og sommer!

Hamar v_Sund_mellomkrigstida_s

Hamar Arbeiderblad 20.juni 1951:

20.06.51 RS_H-K_ferjen_s

Mjsfrgen 05.01.39_s

Artikkelen er sakset fra Hamar Arbeiderblad 5. januar 1939. Under ombyggingen i 1937 (som artikkelen nevner) var "Mira" leid inn for å ta seg av person- og godstrafikken.

Nyeste nummer av DAMPSKIPSPOSTEN (1/2015) bringer forøvrig en meget god beskrivelse av flyttinga av fartøyet fra Randsfjorden til Mjøsa i 2013, skrevet av Magnus Sefland. 

Under: "Mjøsfærgen" slik hun så ut i 1939. Bildet er fra Smedstua (såvidt red kan se). 

Mjsfrgen ukjent_brygge_s

 

 

Noen av våre lesere lurer kanskje på hvordan det går med veteranbåtene på Strandefjorden i Valdres. Redaktøren kan dessverre ikke gi noe godt svar selv om diverse undersøkelser er gjort. Mjøssamlingene var jo en smule involvert i å få "TYIN" tilbake til opprinnelig farvann - sånn omtrent da - det ble Strandefjorden. Dette var i 2011, og en ivrig gjeng frivillige var klare for å restaurere båten tilbake til fordums herlighet og drift i turistøyemed. Båten ble kjøpt og fraktet av eieren av en fritidspark ved fjorden. Han hadde tidligere kjøpt "VB73" med samme formål. Det kan se ut som om interessen hos eier er falt betraktelig, hvilket de frivillige bekrefter. Redaktøren har prøvd å komme i kontakt med eier, men uten resultat. "TYIN" er medlem i Norsk Forening for fartøyvern (på redaktørens anbefaling), og vi har sendt NFF en henvendelse for at de kanskje kan finne ut mer om hva som skal skje med denne båten fra 1906. "VB73" - ex "Gjøa" er en Stord-båt fra 1954 brukt til tømmerhåndtering i Mjøsa - nå: "Julia Maria".

Bildet under er tatt 12. oktober 2014. Da lå begge disse båtene i opplag ved fritidsparken/Strandefjorden. Hele området så litt uflidd ut, men med noe aktivitet.

Tyin og_Julia_s