Bilder

D/S HAMAR ved Kapp. Det må være tatt på steinbrygga ved melkefabrikken, og det er tydeligvis noe arbeid på gang. Det finnes et lignende bilde, men da med D/S Skreia ved kaia. Bildet har vi fått av Arve Nordsveen.

Trafikk ved Ringstrand brygge: Kong Oscar ute på reden, Thor bakker inn for å hente en lekter som bl.a. er lastet med spritpiper. (Foto fra Domkirkeodden).

Markus Skomakerbekken om bord på mudderapparatet Dalegudbran.

Bildet er utlånt av Trond Karlsen.

M/B LYNG ble bygget 1921 i Feiring av Liumskara. Solgt 1928 til  Kapp Melkefabrikk som brukte båten til å frakte arbeidere til melkefabrikken på Hamar. Bildet er tatt på Kapp - og her ser det mer ut som en utflukt. Bildet har vi lånt av Jan Granholt.