Foreningen

Årsmøtereferat 2021 i foreningen Mjøssamlingene.

Styret i Mjøssamlingene fant det uforsvarlig å holde årsmøtet 2021 med fysisk frammøte pga pandemien. Dette ble derfor holdt via e-post – ingen merknader kom innen fristen, derfor anser vi årsmøtet for lovlig holdt.  

 

Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent på bakgrunn av omstendighetene

 

Valg av møteleder og referent.

Utgår pga møteform

 

Årsmelding.

Vedtak: Utsendt årsmelding godkjennes

 

Regnskap.

Vedtak: Utsendt revidert regnskap for 2020 godkjennes

 

Fastsettelse av kontingent.

Vedtak: kr 250,- pr år (ingen endring)

 

Budsjett og handlingsplan.

Vedtak: Utsendte dokumenter godkjennes

 

Saker fremlagt av styret og innkomne saker.

Ingen saker

 

Valg av styre.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling på gjenvalg rund baut godkjennes.

(Kjersti Solberg, Jan Lien, Frank Hagen, Aksel Aspeli, John Pedersen.

Finn Bergstrøm fortsetter oppnevnt av Oplandske DS).

 

Valg av leder for ett år.

Vedtak: Per Inge Høiberg gjenvelges

 

Valg av nestleder for ett år.

Vedtak: Åge Bjørnstad gjenvelges

 

Valg av revisor.

Vedtak: Sveinung Bjerkem gjenvelges

 

Valg av valgkomitè for ett år.

Vedtak: Rune Bråten går ut. Nytt medlem: Steinar Grimsen.

 

Kapp, august 2021

Per Inge Høiberg

 

Info kommer

Lørdag 12. mai stilte 23 mann til innsats for Minne-anlegget. John var arbeidsbas og det ble gjort veldig mye på noen timer - også store jobber som maling av hele fløterbrakka utvendig og nye infostolper. Vi ryddet ut 6 tilhengerlass med søppel og brygga ble sikret med sandsekker - den kommer nok under vann innen flommen kuliminerer. Stor takk til alle som bidro! Dete er både veldig nyttig og veldig hyggelig!

DSCF0307 s

DSCF0301 s

DSCF0305 s

IMG 0892 s

IMG 0901 s

IMG 0895 s

Foreningen Mjøssamlingene holdt årsmøte i Amundstua på Minne torsdag 8. mars 2018. 22 medlemmer møtte fram, forhandlingene ble ledet av Sveinung Bjerkem og alt forgikk i siviliserte former. Nytt styremedlem er John Pedersen fra Hamar som allerede har hundrevis med timer på dugnadsarbeid i foreningen. Dessuten er han profesjonell sjømann med en lang fortid som kaptein i utenriksfart og derved styrkes den praktisk/faglige maritime kompetansen.

Styret konstituerte seg raskt, og ser nå slik ut: Per Inge Høiberg (leder), Åge Bjørnstad (nestleder og økonomiansvarlig), Kjersti Solberg (regnskapsmedhjelper), Aksel Aspeli, Frank Iversen, Frank Hagen, John Pedersen, Finn Bergstrøm (ODS). Ny valgkomite: Jørgen Bjorvand (leder), Rune Bråten, Per Sætre. Anne Lise Svendsen fortsetter som revisor - takk for det.

Og takk til valgkomiteen der Magnus Sefland har tatt en ekstra tørn, takk til Birgit, Arild og Frank I som sørget for det kulinariske og praktiske.

Arve Nordsveen gikk ut av styret etter hele 22 års tjeneste. Men han fortsetter ufortrødent sitt arbeid med historisk dokumentasjon slik at han stadig er til rådighet for styret og kan innkalles ved behov.

IMG 3040 s

Over: Etter 22 år i styret ble Arve hedret med et portrett - og styreleder måtte bruke klubba!

Under: Konsentrerte årsmøtedeltakere

IMG 0756 s

 

Januartreffet på Minne: Magnus Sefland viste lysbilder og fortalte drivende gode historier om masse forskjellige fartøyer! Vi kom ca halvveis i bunken, så her blir det anledning for flere til å få denne opplevelsen neste gang Magnus finner fram lysbildeapparatet! Foto: Arild Langaard

Kaffetreff jan 18