Det er på tide at vi får et bilde av Mjøssamlingenes viktigste leverandør av nye og flotte bilder!

Åge Bjørnstad er desssuten idemaker med gjennomføringsevne - og han holder styr på foreningens økonomi.

Sommeren 2010 mønstret han på som styrmann på START, som bildet viser.