Da er årsmøtet vel i havn, og 26 medlemmer møtte fram. Gledelig å se representanter fra hele Mjøsområdet! Sakene gikk greit og i en god atmosfære. Den aller hyggeligste saken var nok at KÅRE TORGUNRUD ble utnevnt til æresmedlem i Mjøssamlingene - i aller høyeste grad en velfortjent utmerkelse etter 31 års solid innsats (se egen sak under NYHETER). Ellers må vi takke Anne Lise Svendsen for en flott gave: Et splitter nytt flagg som skal opp i flaggstanga så snart denne blir reist i mai!

VALG: Nytt styremedlem ble Erlend Fredholm fra Totenvika, gjenvalg på Frank Hagen, Arve Nordsveen og Åge Bjørnstad. Ole Arnt Fjeldberg, Frank Iversen og Per Inge Høiberg var ikke på valg, og Finn Bergstrøm er oppnevnt fra Oplandske DS. Olav Røste gjenvalgt som revisor. Valgkomiteen: Ståle Everhøi og Sveinung Bjerkem (nye), Arne J Berg var ikke på valg.

Vedtektsutvalg: Frank Iversen, Egil Kristiansen, Arne J Berg

Styreleder valgt som representant til Akershus kulturvernråd med Finn Bergstrøm som varamann.

Styret takker alle for et godt årsmøte og ser fram til enda et aktivt og framgangsrikt år for Mjøssamlingene!

Bildene: Anne Lise Svendsen overrekker det nye flagget, underst et utsnitt av forsamlingen (foto: Åge Bjørnstad).

rsmte 2012_b

rsmte 2012_a