Utskrift

Foreningen Mjøssamlingene holdt årsmøte i Amundstua på Minne torsdag 8. mars 2018. 22 medlemmer møtte fram, forhandlingene ble ledet av Sveinung Bjerkem og alt forgikk i siviliserte former. Nytt styremedlem er John Pedersen fra Hamar som allerede har hundrevis med timer på dugnadsarbeid i foreningen. Dessuten er han profesjonell sjømann med en lang fortid som kaptein i utenriksfart og derved styrkes den praktisk/faglige maritime kompetansen.

Styret konstituerte seg raskt, og ser nå slik ut: Per Inge Høiberg (leder), Åge Bjørnstad (nestleder og økonomiansvarlig), Kjersti Solberg (regnskapsmedhjelper), Aksel Aspeli, Frank Iversen, Frank Hagen, John Pedersen, Finn Bergstrøm (ODS). Ny valgkomite: Jørgen Bjorvand (leder), Rune Bråten, Per Sætre. Anne Lise Svendsen fortsetter som revisor - takk for det.

Og takk til valgkomiteen der Magnus Sefland har tatt en ekstra tørn, takk til Birgit, Arild og Frank I som sørget for det kulinariske og praktiske.

Arve Nordsveen gikk ut av styret etter hele 22 års tjeneste. Men han fortsetter ufortrødent sitt arbeid med historisk dokumentasjon slik at han stadig er til rådighet for styret og kan innkalles ved behov.

IMG 3040 s

Over: Etter 22 år i styret ble Arve hedret med et portrett - og styreleder måtte bruke klubba!

Under: Konsentrerte årsmøtedeltakere

IMG 0756 s

 

Overordnet kategori: Foreningen
Treff: 2858