Foreningen

BILDER FRA DUGNADEN PÅ MINNE 8.MAI.   FOTO: ÅGE BJØRNSTAD

 

Ferjemannskap

 

Over: DUGURD   Under: Fornøyd formann

 

Et par småbåter ble flyttet fra Skibladnerbua til lageret på Minne stasjon.

 

Frank Iversens lift var til uvurderlig hjelp både ved trefelling og vasking…

 

Gammel og ny skipper på WINNIE i felles innsats med å male mudderlekter.

 

Solid dugurd med prat og hyggelig samvær hører med!

STYREMØTE 10.02.10 KAPP MELKEFABRIKK   
      
Til stede: Kåre Torgunrud, Arne J. Berg, Arnhild Sandbakken, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Per Inge Høiberg. Forfall: J.H.Korshavn 

Kortfattet referat (hele referatet kan du få fra styreleder):     
 
Rapport om framdrift for Thorstadbua
Mjøsmuseet AS fikk avslag fra Kulturminnefondet på søknad om penger til restaurering. Ny søknad fra Mjøssamlingene er sendt, samt søknad til Totenbanken. Siftelsen UNI har gitt 175.000 under forutsetning av statstilskudd. Lillehammer kommune bevilget 60.000 til området rundt, og 25.000 fra historielaget er på konto. Berget Vel tar godt vare på bygningen så langt, styret besluttet å flytte M/B FRAM fra kjørebrua til endelig opplagsplass ved ekspedisjonshuset med begjæring om at båten FANT må fjernes fra området, evt på eieres regning.
 
Avtale med Oplandske DS om bruk av slippen     
Styreleder framforhandler en avtale med ODS i løpet av kort tid.

Aktivitetskalender 2010       
Se ovenfor!

Åpningstider Minne 2010     
Se forsida!

Vedlikehold og utbedringer på Minne
Et arbeidsutvalg Mjøsmuseet/Mjøssamlingene lager en framdriftsplan for 2010. Brygga skal restaureres, arbeid settes i gang så snart vannstand/is tillater. Utendørs beysning skal forbedres, samarbeid med bru-utbyggerne sjekkes. Gangport ved inngang fjernes, hovedporten vurderes skiftet med nedleggs-stolpe. Vegg Amundstua må utbedres, gulvet i Skibladnerbua likeså. Høiberg sjekker med antikvarisk ansvarlig på Mjøsmuseet om vi kan sette opp et halvtak ved fløterbrakka som ly for besøkende. Mjøsmuseet AS bør lage konkret avtale vedr. omvisning/tilsyn/vedlikehold.

Fartøyene - plan 2010     
M/B WILLY vedlikeholdes på dugnaden og males opp i farger fra fløtninga. Mudderlørjene: Den som ligger ved land tas opp og vedlikeholdes/tettes. Begge skrog males, og legges ut i vika sidebyside. Arbeidsplattforma: Forhandlinger med leietakere settes i gang.
 
Minnevika Båtforening:
Det skal lages avtale om bruk av vei.

Sundbrugga Helgøya:
Høiberg følger opp befaring med Ringsaker kommune.

Skilting:
Det skal settes opp et infoskilt ved porten, info-stolpene skal skiftes eller utbedres. Nye info-skilt ved M/F Helgøya, fløterbrakka, VB70, med mer. A.Nordsveen sørger for at Skibladner-skiltet fra Skibladners Venner blir levert. Å. Bjørnstad undersøker framtidig skilting fra nye E6.

Nye satser for omvisning
Se forsida!

T.v.: Direktør Magne Rugsveen fra Mjøsmuseet og styreleder Arne Julsrud Berg i Mjøssamlingene.

 

Kjell Johs. Torgunrud hadde fått orden på skorsteinen i Amundstua og fått fyr i peisen. Og med et hyggelig dekket bord og litt  litt mat og prat ble det en fin stund i julestria. Kåre Torgunrud ble behørig gratulert med 82-årsdagen (tv) og kunne stadig bidra med nye historier fra Mjøsa!

Referat fra STYREMØTE (utdrag) og evalueringsmøte Mjøsdagen, Kapp Melkefabrikk, onsdag den 23.september kl 18.00

Konstituering, enstemmig vedtak:     
Styreleder: Arne Julsrud Berg     
Nestleder: Kåre Torgunrud     
Sekretær: Per Inge Høiberg     
Økonomiansvarlig (fra 01.01.10): Åge Bjørnstad     
Styremedlemmer: Arnhild Sandbakken, Arve Nordsveen,     
Frank Hagen, Jan Håvar Korshavn (ODS).     
        
Evaluering Mjøsdagen på Minne
Vellykket arrangement! Dato neste år: Søndag 29.august 2010. Både arrangør og samarbeidspartnere er godt tilfreds. God omsetning i kafè og salg av bøker og effekter gikk unna. Utgifter til annonsering ble støttet av samarbeidspartner Vegvesenet. Viktig med allsidig arrangement som har mange aktiviteter, barna er en viktig målgruppe. Lokale lag og foreninger bør trekkes enda sterkere inn, lokalbefolkningen er et stort publikumspotensiale samtidig som hele Mjøsregionen er målgruppe. Vi må sørge for mer frivillig mannskap. Arrangementet var i år gratis for alle, men vi bør vurdere å ta entre for å dekke inn utgiftene. ELIAS-båtene og rojollene var populært, det ga et signal om at vi bør gjøre enda mer ut av BÅT-perspektivet. Vi hadde håpet at flere kom i båt, men været var ikke det beste på Mjøsa denne dagen.

Framdrift Thorstadbua
Mjøsmuseet har gjort et grundig og velfundert forarbeid, det er søkt om midler fra Kulturminnefondet og stiftelsen UNI. Konkrete arbeider forventes igangsatt 2010.

Formidling på Minne
Med stort og smått og alle arrangementer er det registrert ca 1000 besøkende på Minne-anlegget sommeren 2009. 512 av disse representerer vanlig omvisning. Utviklingsmulighetene er store, og det er et uttalt mål at besøkstallet skal opp. Samarbeid, annonsering, den kulturelle skolesekken, lag og foreninger, flere arrangementer, bevisstgjøring av medlemmer - alt dette er aktiva som bør realiseres i mye større grad. En dobling av besøkstallet fra 2009 til 2010 bør være et oppnåelig mål. Åpningstidene på Minne blir fastsatt av Mjøsmuseet AS, og samlingene og husene vil være tilgjengelige i hele åpningstida. Vedlikehold av flytende materiell Vi fikk hele GLB's flåte i gave på våren 2009 - en stor anerkjennelse, en generøs overdragelse, og tilhørende forpliktelser. Styret har innhentet et anbud på vedlikehold av lektere, plattform og WILLY. Flere anbud er bestilt, for dette blir et stort økonomisk løft for oss. Arbeidsplattforma er leid ut og gir inntekter, og vi håper på støtte fra Riksantikvaren. Arbeidene forventes igangsatt våren 2010.

Brygga på Minne, utvidelse våren 2010 samt flytebrygger
Vedtak: Pælebrygga skal forlenges og utbedres våren 2010. Forenklet melding om restaurering av brygga skal sendes Eidsvoll kommune i god tid. Styret skal vurdere forskjellige løsninger mht flytebrygger for å forbedre adkomst til anlegget.

Vedlikehold på Minne
Det lages en plan for kontinuerlig vedlikehold av anlegget, også for utearealene. Skibladnerbua, Amundstua og flere hus trenger reparasjoner og oppgradering. Mjøsmuseet vil lage nytt låsesystem, skorsteinen i Amundstua skal godkjennes. Det er ønskelig med mer utebelysning på anlegget.

Aktivitetsplan 2010
Vårdugnad: Rydding av Skibladnerbua, maling av gjerde, opprusting av port, m m. Arrangement i august (se ovenfor), evt stands i Mjøsdistriktet. Oppussing av WILLY og VB 70. Medlemsmøter og årsmøte. EVT: Motordeler til M/F Helgøya skal fraktes fra Sundbrygga til Minne. Se bilder fra møtet under knappen "MJØSA RUNDT".

MJØSSAMLINGENE har T-skjorter, ryggsekker og bøker til salgs!
Når du kjøper et produkt, støtter du også foreningen med noen kroner!

T-skjortene er marineblå med logo. Størrelser: S-M-L-XL Pris: kr 150,- inkl porto.

Bestilling: Send mail til sekretæren.

Ryggsekkene er solide og praktiske små tursekker, i samme farge som skjortene. Også med vår logo.
Pris inkl porto: kr 250,-

Bestilling: Send mail til sekretæren.

Årbøkene våre er ikke nyskrevet, men stadig aktuelle og svært populære.
Inneholder artikler om:
* Norges dampskipshistorie 
* Etableringen av Mjøssamlingene 
* Seiljaktene på Mjøsa   
* Undervannsarkeologi   
* Tømmerfløting   
* Turistene på Mjøsa i 1880-åra 
* Chr. Krogh: "Isa på Mjøsa"   
  les hele artikkelen! 
* Aprilspøk anno 1925   
    
Pris: kr 100,- inkl porto

Bestilling: Send mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Årbok 1984-86 har artikler om: 
* M/F Helgøya   
* Mjøsaksjonen   
* M/S Sævat og tømmertrekkinga 
* D/S Jernbarden - bygginga 
* Mjøsbrua     
      
Pris kr 100,- inkl porto

Bestilling: Send mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.