fly

MJØSSAMLINGENE har fått gaver! På Bergsodden ved Ring, nord for Moelv, har Ottar Bergsodden (født 1922) drevet fiske etter lagasild med landnot siden 1947 og nesten fram til i dag. Bergsodden framstår som et komplett og intakt anlegg for sildenotfiske. De største fangstene her var på 1400 kg i ett kast! Vi fikk også et lite intervju med den gamle fiskeren, og håper snart å ta turen tilbake for å få enda mer historie fra dette stedet. Ottar har en glimrende hukommelse, og kan f.eks. fortelle om forgagne tider da D/S MJØSEN passerte ute på fjorden med hornmusikk på dekk! Nå skal fiskeplassen ryddes, og vi har fått ei flott åfløy og ei not med tilhørende utstyr. Jan Granholt og redaktøren hentet sakene for et par uker siden og dette står nå på Kapp Melkefabrikk.  Den største nota på 120 meter samt en del annet utstyr planlegger vi å hente med en av våre båter (START eller WILLY) til våren siden dette er svære saker og det er ikke vei ned til plassen.  Mjøssamlingene og Mjøsmuseet takker Ottar Bergsodden og hans etterkommere for denne helt spesielle gaven som vi håper å få på utstilling til sommeren.