Mjøssamlingenes WILLY er som kjent på Kapp for vedlikehold og reparasjon av motor og div, og i kveld 9. september var det til for å teste om alt fungerer etter planen - så langt. Det ble en runde på Kapp-fjorden, og makanikerne var godt fornøyd med resultatet. Nymalt livbøye på styrehusfronten pynter opp....

 

Betryggende med 3 maskinister om bord! I styrehuset Kai Slåen og Knut Slåen, på dekk Jan Granholt. (Foto: P I Høiberg)

Willy 09.09.12_s