Torsdag 14. september ble hjuldamperen slippsatt på Minne. Det er et arbeid som krever mye av mannskap og utstyr, for dette enestående fartøyet må jo behandles på aller beste og fineste måte når det tas ut av sitt rette element og opp på land. Oplandske DS stilte med egne og innleide folk samt dykkere, Mjøssamlingene er forpliktet til å ha slippkjører på plass, Redningsselskapt assisterte med RS Mjøsvekteren, forsvaret hjalp med en kraftig beltevogn - og mange andre hadde også møtt fram til denne begivenheten.  Åge Bjørnstad har dokumentert dagen med en masse bilder, nedenunder et lite utvalg.

 

SS1

 

SS2

 

SS3

 

SS5

 

SS6

 

SS7

 

SS8

 

SS10

 

SS11

 

SS12

 

SS13

 

SS14