Poteter og sprit var viktige frakter for bulkbåtene. SVALEN II har vært på Stange Brenneri Atlungstad mange ganger i forgagne tider i denne farten. 30. september gikk båten igjen fra Toten med potetlast til Stange. Der var det åpen dag med anslagsvis 1000 besøkende (!), inkludert riksantikvar Holme som kunne meddele at brenneriet nå er på statsbudsjettet! Mjøssamlingenes bidrag i dag var  poteter fra BIOFORSK Apelsvoll på Kapp - aller beste kvalitet for spritproduksjon med meget høyt stivelsesinnhold. Det kunne brenneriet bekrefte bare ved å skjære over en potet. Mannskap på SVALEN II i dag: Jan Granholt (maskinsjef), Magnus Sefland (overstyrmann med ansvar for isflak), Frank Iversen (båtstmann), Åge Bjørnstad (rormann og lettbåtfører), Erlend Fredholm (styrmann), Per Inge Høiberg (skipper). Fotos: Åge Bjørnstad

 

NB: NRK TV var på plass, se ØSTNYTT mandag 1. oktober!

 

Svalen Atl_s

OVER: SVALEN II ved Atlungstad

UNDER: 0,1 tonn Totenpoteter ros i land og kjøres med dølahest opp til mottaket. 

Svalen Atl_a_s