Richard Krogvold på Minnesund meldte for et par år siden om et funn i Vorma på vestsida. I fjor kunne man ikke finne noe, men den 13.mai i år ble dette spantet dokumentert av Mjøssamlingenes Arne J. Berg sammen med Richard. Spantet er 110 cm langt og 15 cm bredt. Det er rester etter 5 bordganger som kan ha målt ca 4 x 20 cm. Hva slags fartøy spantet kan stamme fra, blir ren spekulasjon, men assosiasjonen til føringsbåt (råseiler) er dog nærliggende. Sjøfartsmuseet har fattet interesse for funnet, og det kan evt få konsekvenser mht undersøkelser i forbindelse med bygging av ny jernbanetrasè ikke langt unna funnstedet.