En aldeles nydelig modell og perfekt kopi av D/S "Gjøvik" er ankommet Mjøssamlingene på Minne. Jon Hallås er byggmester og Mjøssamlingene har kjøpt dette klenodiet av hans sønns firma. Vi retter en stor takk til Rune Hallås som forstod at modellen måtte seiles til Mjøssamlingene og ikke - som allternativ - havne som pynt på direktørkontoret i et pengesterkt forsikringsselskap eller noe lignende. En liten delegasjon fra styret har hentet modellen på Lillehammer, og nå er den trygt ankret opp på Minne. Modellen er utstyrt med ballasttanker og motor, og - når vi får tak i fjernstyringsenhet - så kan den kjøres!

Bildet er tatt av Åge Bjørnstad like før båten forlater glassmonteren på Lillehammer.

gjv s