Da er neste mjøsdamper i havn på Minne: D/S "HAMAR" er i like flott og riktig utførelse som "Gjøvik" - det er nemlig Hallås som er modellbyggeren her også - kvalitet og nøyaktighet uten kompromisser! Vi takker Eva Hallås Fimland for en god handel og for at hun mente "Hamar'n" burde til Mjøssamlingene. Foreningen er blitt noen kroner fattigere, men samlingene er blitt ganske mye rikere!  Prisen skal vi ikke publisere her, men siterer dog hr Nordsveen: " 3 x  prisen Hamar Dampskipsselskap fikk for originalen da de solgte den til skraphandler Helmer Hansen på Jessnes i 1951".

Bildet: "Hamar"s siste opphold på Hamar og like før avgang Minne (Foto: Åge Bjørnstad)

hamar s