REDAKTØREN HAR TIL TIDER LITT BEGRENSET AKSJONSRADIUS!
Send gjerne aktuelle mjøsbilder til oss, og de havner kanskje her!