Rett svar: M/F "Helgøya".

Hva er så dette?

PQ 2013_14