"Sævat" i fint driv forbi lykta - men hvor står denne lykta?

PQ 2013_18