Kre og_klokke

Denne dagen hadde lokalmenighetene - i god tradisjon - sin årlige friluftsgudstjeneste på Mjøssamlingene. Vår æresmedlem Kåre Torgunrud er primus motor for disse arrangementene. Om lag 60 personer deltok i et perfekt julivær.

I samme slengen ankom en hel liten konvoi båter fra Helgøya - og slik bør det være! Mjøssamlingene besøkes best sjøveien....

Gruppe