Siste! Vi mangler nye rammelagre - kan nok kjøpes, men er dyre.... Sfæriske, 2-radige, innvendig 80 mm, utvendig 200 mm, høyde 48 mm.

Noen som kan hjelpe???

.........................................................................................................................................................

Motoravdelingen i Mjøssamlingene har startet på et nytt prosjekt! M/B "Start" hadde fra midten av 1920-tallet og 50 år framover en 1-sylindret semidiesel, svensk ELLWE. Denne motoren ble byttet med dagens Bolinder av Ove Langaard i sin tid og satt på lager i Feiring. Kalle Wikøren hentet for mange år siden dette klenodiet med traktor og kjørte delene til Kapp Melkefabrikk der de er blitt tatt vare på av Mjøssamlingene. Nå har motorgjengen på Kapp - etter at Heimdalen er ferdig og montert på Minne - startet restaureringa, og de mener at motoren skal kunne startes opp igjen etter full renovering. Første skritt var å få sandblåst alle de store delene, arbeidet tok en dag og ble utført på Melkefabrikken. Neste utfordring er å skaffe nye veivlagre (de gamle er utslitt).

Bildet fra venstre: Olav Myrland (som stilte med sandblåserutstyr), Thor Sundbakken og Jan Granholt. (Artikkelen forsetter under bildet)

Ellwe s

Thor Sundbakken er faktisk oppkalt etter en ærverdig taubåt: D/S "Thor" . Hans far Kåre var nemlig den siste kapteinen på denne båten!

Det har stått ELLWE-motorer i mange norske fartøyer, men i dag er det ingen båter i Norge med denne motortypen. ELLWE-navnet kommer av de 2 forbokstavene i de svenske bynavnene Ljusna og Voxna (vest for Stockholm, der motorfabrikken lå) -  "L"  og "W"  ble til  ELLWE. Motorene var i sin tid populære i svenske og italienske fiskefartøyer og mindre passasjerbåter. Vår motor er på 15 IHk og arkivene viser at mannskapet på "Start" har hatt en del problemer med motoren, men ikke mer enn at den sto om bord lenge etter at båten ble tatt ut av slepinga. Dessuten ble det sagt at den bråkte mye....