Lørdag 19. oktober var det mye aktivitet på Minne. M/S "Elvekongen" ble sjøsatt fra slippen etter kontroll av Sjøfartsdirektoratet, båten returnerer til Årnes i morgen søndag. Arbeidsgjengen som  bygger motorhus var atter i sving og jobbet 0900 - 1800 med taket som nå er på plass - imponerende! Bølgeblikket er donert  av medlemmene Iversen og Krogvold. Motoren på "Start" ble vinterkonservert, og vi jobbet også med "Willy" - men her trengs det litt mer arbeid. Utemøblene ble satt på lager og vinduene i flomutstillingen ble blendet for innsyn til de verdifulle båtmodellene. Vedlikeholdet av Langsetbrua er ferdig, men entreprenørene har etterlatt ei medtatt flytebrygge som i et par uker har ligget og gnagd på stranda i stryken. Vi skubbet den ut  og slepte den inn i vika med VB70. Hvis ingen melder seg som eier, anservi brygga som vår (ellers vi vi kreve bergingslønn!).

Mi 016_s

Under: Lekter L1, ute i vika L2, VB70, "Peer Gynt", "Start", "Willy", "Sævat", "Elevekongen"

Mi 029_s