Søsterbåtene WILLY og WINNIE har begge Albin-motorer - litt forskjellig type. Disse motorene er ikke akkurat hyllevare lenger, og derfor slo vi til da Stiftelsen Glatved Brygge på Hønefoss tibød oss en slik motor - mot å demontere og hente den.

D/S "TYRVI" ble bygget 1867 ved Akers Mek for jernbanen Drammen-Randsfjorden. 53x11 fot, 80 pax. Bygget etter samme tegninger som "Lettvindt" på Mjøsa. Gikk på Tyrifjorden fram til 1899. Deretter overført til Randsfjorden og noe ombygget. Fikk da D/S "Planken"s  dampkjele (OBS: Redaktørens oldefar Bernt Grindvolden var matros på "Planken"!) Gikk deretter på Randsfjorden som "TRYGVE" med passasjerer og som som tømmertrekker fra 1900. Dampmaskinen ble tatt ut 1961 og erstattet med diesel (sannsynligvis Albin-motoren). Litt omflakkende historikk etter siste tømmerslep i 1970, til sist fritidsfartøy i Røykenvika. Solgt til Glatved Brygge (2010?) og skal etter planen gjenoppstå som D/S "TYRVI" på Tyrifjorden med en kalkulert restaureringskostnad på 7 mill. MJØSSAMLINGENE har forhåpentigvis bidratt positivt til budsjettet ved - uten kostnader - å demontere og ta ut dieselmotoren.

 

Under: "Trygve" ex "Tyrvi" slik hun ligger nå på Hønefoss.

Albin a_s

 

Aksjonen er i gang: Jan Granholt skjærer til åpning i maskincasingen. Alle bilder: Arild Langaard 

Albin b_s

De første løftet. Ole Arnt Fjeldberg (tv) stilte med bil og kran

Albin c_s

Albin Diesel - nøyaktig den samme som i "Willy"

Albin d_s

Under: Motoren løftes ut av et 145 år gammelt skrog  

Albin e_s

Og det ble sen kveld før Jan Granholt,  Fjeldberg junior & senior og Arild Langaard kunne sette Albin-en på plass på Minne.

Stor takk til frivillige mannskaper!

Albin f_s