Den 6. januar 2010 var det mer snø enn det er nå. Og under snøen her befinner det seg et fartøy. Hvilket?

Juleq h