Dette bildet er et negativ og derfor litt uggent å se på. Men den skarpsynte båtkjenner vil sikkert kunne identifisere alle fartøyene....?

Juleq js