Aksel Aspeli, Arild Langaard og Åge Bjørnstad var 3.april på befaring i Vorma med Åge båt for å sjekke seilingsleden og merkinga. Her er rapporten:

Vorma befaring 03.04.15

Her kommer skriftlig rapport fra årets vårbefaring i Vorma, med en god del bilder.
Åge Bjørnstad, Arild Landgaard og Aksel Aspeli var, på samme måte som tidligere år, 5 timer i Vorma på befaring ved lavt vann i dag 03.04.

Dagens vannstand HVM 119,96 / 2,27 meter.
Normalvannstand sommer: 122.89 / 5.25 m
Mjøsa skal altså ca. 3 meter opp for å nå normal.
(Ved fjorårets befaring 21.04.14 var vannstanden HVM 120.33 / 2.69 meter.)

Seilingsmerker/bøyer i elva:
De aller fleste merker lå korrekt. Vi småjusterte på et par stykk, og har registrert at 2 er blitt borte. Begge disse merkene er grønne merker som hører hjemme på søndre del av elva. (se vedlagt kart). Disse vil bli satt opp igjen ila våren. Dette sørger Aksel og Arild for.

Posisjoner ble kontrollert på papirkart og elektroniske kart, og disse ble også i år oppdatert.
Noen merker ligger tørt på nåværende vannstand, andre ligger på inntil 1 meter vann. I djupåra er det ca. 4-6 meter vann, som forventet. Alle moringer, sjakler, kjettinger som ble kontrollert så bra ut.

Overrett merker på land:
Alt OK

I TILLEGG, OBS:
• Som påpekt i 2014 (se blått felt i vedlagt kart):
I området der Skibladner krysser over mot "blokkene" (kalt: «sletta») på tur sørover før man skal begynne inn mot kai er det nå blitt merkbart grunnere. Her hadde vi helt nede i 0,2 m vann under dagens tur. Den tidligere kanten på banka gikk østafor ei linje mellom blokkene og sydligste grønne merke. Nå har banka flytta seg tydelig sør og vestover.
• Ny observasjon i 2015 (se rødt felt i vedlagt kart):
Samme sandbanke som nevnt i punktet over har også bygd seg kraftig vestover i øvre del. Her har djupåras bredde blitt smalere. Her har det skjedd mye det siste året. De 2 grønne merkene vil bli flyttet ca 10 meter vestover, og kart oppdateres deretter. Aksel og Arild ordner dette.

Ved normal sommervannstand (+3 meter) vil dette være OK, men utviklingen må følges nøye med på i årene fremover.

Oppdatert elektronisk kart er allerede tilgjengelig for alle som har Navionics Seamap (kan brukes i båter, på mobiler, nettbrett osv). Andre elektroniske kart vil bli oppdatert når Mjøsa båtforbund sender inn alle sine endringer for hele Mjøsa ila våren. Dette gjøres av Kai Morten Aalborg i Mjøsa båtforbund. Aksel følger opp dette.

Mvh
for mannskapet som var ute i dag
Aksel Aspeli