En fredet hjuldamper krever stadig stell! Og nå er Sollerud Båtbyggeri i gang med å legge ny seilduk på kapteinsdekket. Den gamle fra 1993 er nå fjernet, og tredekket skal tørke godt og utbedres noe før det skal smøres inn og legges ny duk - og males 3 ganger. Vær og temperatur bestemmer framdriften - men det må være ferdig før sesongstart 2016! Litt synd at de må bygge hus inne i huset for å få gode nok arbeidsforhold - men Skibladnerhuset er nok ikke konstruert for vedlikeholdsarbeid. Rapport og bilde fra Aksel Aspeli.

Seilduk