Aksel Aspeli tok M/B START på en tur i Vorma 27. august - og møttes med hjuldamperen i Minnevika. Mjøsas to eldste flytende kulturminner - 1856 og 1918. Vi vet enda ikke hvor gammel START egentlig er, men hun kom til Mjøsa våren 1918 - med jernbanen til Eidsvoll - kjøpt av fløtningsforeningen fra A/S START i Porsgrunn. Da het båten M/B START I, så vi lurer fælt på om det har eksistert en START II, eller kanskje også en START III? Vi jobber med saken... Foto: Aksel Aspeli.

SS s