Søndag 16. oktober ankom M/S ELVEKONGEN Minneslippen - 3 timer senere lå hun tørt og godt oppe på slippen for at Sjøfartsdirektoratet kan få gjennomført kontroll. ELVEKONGEN har pålegg om fornyelse av sertifikat hvert år, og neste gang er også akseltrekk. Det meldes om godt samarbeid i dag mellom elvebåtmannskapene og våre egne slipparbeidere under ledelse av Ole Arnt Fjeldberg. I løpet av uka er hun ute igjen dersom kontrollen går greit.

ekc s

Over: Slippen klargjøres

Under: ELVEKONGEN av Årnes i fint driv oppover Vorma

ekb s

eka s