Karl Einar Wikøren på Kapp er en av de aller mest ivrige og entusiastiske mjøsfarere. I rundt regnet 60 år har han seilt Mjøsa tynn med diverse båter, og redaktøren garanterer at Kalle har rekord i antall overnattinger i båt på innsjøen vår! Han har vært involvert i mange prosjekter og var også med på restaureringen av START da den ble museumsfartøy for 25 år siden. Kalle har vært en så ivrig båtmann at han også har seilt båtene sine i salt sjø og på Sveriges kanaler. Gamle fartøyer er en lidenskap han deler med oss andre i Mjøssamlingene, og derfor bringer vi her noen bilder han har tatt i sommer. 

Kalle 1 s

Over: Ostindiafareren GÖTHEBORG - en kopi av skipet ved samme navn som forliste ved Göteborg i 1745. Det tok 12 år å bygge replikaen, og seilskuta har gjennomført en tur til Kina! Kalle tok dette bildet i Karlstad i sommer.

De tre båtene under har han fotografert i Oslo.

Kalle 2 s

Kalle 3 s

Kalle 4 s

Kalle kjenner selvfølgelig også SVALEN II svært godt - dette bildet tok han i Nessundet i sommer.

Kalle 5 s