Lørdag 9. september ble passasjerbåten M/S Elvekongen slippsatt for kontroll og vedlikehold. Samtidig fikk 6 mann i Mjøssamlingene  såkalt "dokumentert opplæring" (etter forskrift) i håndtering av det nye opphalingssystemet. Alt gikk vel, og de nye hydraulisk drevne støttene viste seg igjen å innfri alle forventninger. Dokkmaster var John Pedersen.

Es

Ees

Eees

Eeees