Mjøsa rundt

REDAKTØREN HAR TIL TIDER LITT BEGRENSET AKSJONSRADIUS!
Send gjerne aktuelle mjøsbilder til oss, og de havner kanskje her!

På 1980-tallet var START fritidsbåt i familien Landgaards eie, og de brukte fartøyet til ferieturer på Mjøsa. Ved hytta deres i nord-Feiring bygde de også slipp for båten. Bildet under: Arild Landgaard var bare en guttunge den gang og har nærmest voskt opp med og på START. Hans far Ove døde i vår, men Arild har arvet farens interesse for Mjøsa, og mønstret velvillig på som styrmann på START da båten skulle ta turen fra Minne til hjemmehavna på Kapp. Flott tur i maksvær!

Stor aktivitet på Minneslippen i sommer: Skøyta PER GYNT fra 1916 har fått skftet flere bordganger og spant, og i skrivende stund ligger ELVEKONGEN klar for å skifte en plate eller 2.   FOTO: Frank Iversen

ELIAS-dag på Kapp for barnehager 21.juni med 75 ivrige barn! Og i den forbindelsen var det også "åpent skip" på gamle START - veldig populært…..

 

Richard Krogvold på Minnesund meldte for et par år siden om et funn i Vorma på vestsida. I fjor kunne man ikke finne noe, men den 13.mai i år ble dette spantet dokumentert av Mjøssamlingenes Arne J. Berg sammen med Richard. Spantet er 110 cm langt og 15 cm bredt. Det er rester etter 5 bordganger som kan ha målt ca 4 x 20 cm. Hva slags fartøy spantet kan stamme fra, blir ren spekulasjon, men assosiasjonen til føringsbåt (råseiler) er dog nærliggende. Sjøfartsmuseet har fattet interesse for funnet, og det kan evt få konsekvenser mht undersøkelser i forbindelse med bygging av ny jernbanetrasè ikke langt unna funnstedet.