Mjøsa rundt

Det ble mye styr rundt slippsetting av D/S SKIBLADNER høsten 2009. Siden båten skulle opp for godkjenning også i 2010, hadde ODS sendt søknad om dispensasjon. Sjøfartsdirektoratet avslo, men ODS anket saken. Svaret på anken har trukket litt ut, men 30.oktober kom det beskjed om at man trengte ytterligere 2 måneder for å behandle anken. ODS bestemte derfor å ta damperen opp straks, vannstanden begynner nemlig å bli kritisk. Det ble satt rekord den 1/10 2009: SKIBLADNER gikk fra Gjøvik kl 0600, slippsetting startet kl 0930, båten oppe kl 1330, ferdig kontrollert kl 14.30 og ute i Minnevika igjen kl 16.30, og så tilbake på Gjøvik samme kveld! Det er første gang i historia at båten tas opp og settes ut igjen på en og samme dag. Men det var mange gode krefter i gang…..  
Mannskapet på båten, forsvaret fra Rena, R/S RAUNA, slippmannnskap, dykkere fra Moss, samt frivillig mannskap (redaktøren hadde en fin dag på Minne…..!)

 

Kl 10.00: Forsvaret skyver slippvogna ut mens RAUNA manøvrerer damperen

 

Kl 11.00: Båten snart på rett plass over slippvogna

 

Kl 11.30: Dykkerne setter kiler på plass og vi hjelper til fra lettbåten

 

Kl 12.30: Akterenden oppe - nå går det glatt

 

Kl 13.30: Hele båten er over vannflata, baugen stikker ut, men OK for inspektøren.

 

Kl 14.00: Maskinistene sjekker sjøvannsinntaket, alt ok!

 

Kl 15.40: Så går det ut igjen. Beltevogna må hjelpe til med å skyve.

 

Kl 16.30: Skibladner ute igjen! Ingen inspeksjon 2010, det blir om 2 eller 3 år.

Mjøsa - alle som vokser opp rundt vår store innsjø har en forankring…….
Karin Flåhagen er fra Helgøya, en utflytter som har sterke røtter, og på sin hjemmeside skriver hun både om Helgøya og - ikke minst - om M/F Helgøya.
Les hva hun skriver her: http://home.online.no/~kar-fl/ferja.cfm

www.nssr.no/ung

Dette skal være et side-scan-sonar-bilde fra Minnevika, ganske spektakulært!
Båtvraket må da være seiljakta WEGA.

Kilde: Gasss-Tech

Båten gikk ned i Minnevika 2.april 1992, etter at den ble museumsfartøy, men ble kjapt berget. Årsaken til forliset var litt spesielt, for det var egentlig M/F HELGØYA som tok inn vann og sank. Men START lå fortøyd ved ferja, og ble trukket ned av ferja.

Bildet har vi fått av Frank Iversen.