Mjøsa rundt

En liten oppsummering i bilder......

Kari Magnus s

Livet på Mjøsa i september! Magnus og Kari slapper av med lunsj på SVALENs salongdekk, mens Magne på BOLKEN også nyter sjølivets gleder.....

Magne s

Kari s

Over: SVALEN II er ankommet Minne for slippsetting neste dag...

Under: Og neste dag ble START og SVALEN halt opp på Minneslippen

ss ss

Arild Langaard var ikke sen om å komme i gang! Etter grundig rengjøring får START kjærlig behandling under vannlinja.....

Arild start s

 

 

Aksel Aspeli tok M/B START på en tur i Vorma 27. august - og møttes med hjuldamperen i Minnevika. Mjøsas to eldste flytende kulturminner - 1856 og 1918. Vi vet enda ikke hvor gammel START egentlig er, men hun kom til Mjøsa våren 1918 - med jernbanen til Eidsvoll - kjøpt av fløtningsforeningen fra A/S START i Porsgrunn. Da het båten M/B START I, så vi lurer fælt på om det har eksistert en START II, eller kanskje også en START III? Vi jobber med saken... Foto: Aksel Aspeli.

SS s

 

Aksel Aspeli og Rune Bråten har vært historiebefaring på Sterudodden på Hamar og funnet restene av slippen der.

Sterudodden slipp s

Sterudodden slipp ss

Aksel (også foto) skriver:

Fundamentet etter vinsjarrangement står på stranda, og nå på lav vannstand kan man gå ut til den delen av slippen som gjenstår. Over vann ligger 5-6 meter med gamle tresviller, og under vann skimtes flere sviller, også med stål. Steinfylling etter slippen er fremdeles tydelig inn mot stranda. 

Vi har venner som kjører tog! Erlend Fredholms kamerat Andre Ebert er lokfører, og han sjekker tilstanden i Minnevika når han passerer brua. Veldig nyttig! Her er et bilde han tok 19. januar. 

Minnevika 19.01.16 s

Det er stille i båttrafikken på Mjøsa i jula, men sannelig ikke umulig å ta en tur! Magne Ødegård har BOLKEN liggende på Minne, og både 2. og 3. juledag seilte han på Vorma. En smule is i Minnevika, men ikke noen utfordring - i hvert fall ikke for en solid stålbåt. BOLKEN er bygget 1954 og er en ombygget varpebåt, VB75. Bildet: Avgang Minne for Eidsvoll 26. desember. I bakgrunnen: PEER GYNT og SVALEN II. (Foto: Red)

Bolken 261215

Så til Hamar! Redaktøren har tidligere utropt fyrlykta på Tjuvholmen til Mjøsas fineste, og det er den i hvert fall hver jul! Da pynter nemlig båtforeningen tårnet med julelys. Tidligere år har de slokket selve lykta, men i år ser jeg (helt fra Kapp) at lykta lyser, hvilket bildet også viser. Vakkert! Bildet har vi fått av Frank Kristiansen.

Redaktøren har ikke sjekket alle fyrlyktene langs Mjøsa, men begge på Kapp er nå slukket. 

Hamarlykta 27.12.15