Mjøsa rundt

 

Les i den nye nettutgaven til Gjøviks Blad:

SKIBLADNER

På Atlungstad - Stange Brenneri - skjer det store saker! Kopi av det gamle, gedigne kaianlegget er snart på plass og vil gi oss båtfolk med litt store og gamle båter en mulighet for å anløpe brenneriet - igjen! Men bygginga av kaia har vært krevende - siste år var vannstanden for høy. I utgangspunktet var det en ren gjenoppbygging, men de som mente å ha forstand på slikt krevde pæling under laftekassene som fylles med stein. Det kostet rundt 1 mill. Laftekassene er forøvrig laget etter  de riktige og gamle prinsippene - i malmet furu fra Østerdalen. Av en eller annen grunn gikk det likevel galt, og 2 laftekasser ble ødelagt. Men nå ser det ut til å bli kai! Ole Arnt Fjeldberg har sendt oss dette bildet.

Atlungstad 09.05.15 s

Duoen Langaard/Nordsveen har vært på tur i Rendalen - og til Storsjøen og taubåten STORSJØ som har reist hjem til sitt "mare nostrum" etter en fin tid på Mjøsa. Båten står på slippen, brygga er klargjort, og vi håper hun vil komme i god aktivitet allerede i sommer. Litt bunnstoff og maling - så er mye gjort....

Storsjø mai 2015

Redaktøren har benyttet ventetida til båtsesongen starter med å ta en liten runde til brygger på "den andre sia" for å sjekke tilstanden og være litt forberedt på hva som venter - spesielt med tanke på de litt større medlemsbåtene i Mjøssamlingene.

N1

Nes: Her er det gjort mye for å utvide småbåthavna - flotte greier! På yttersida (østsida) av skråbrygga er det stadig vanskelig komme inntil med litt større båt - muren har sklidd ut i bunnen. Fenderstokker mangler.

Nes: Skibladnerkaia har veldig bra dybde, men er for kort - og vanskelig i litt vind fra S og V. 

N3

Helgøya: Sundbrygga er under restaurering! Flott tiltak av kommunen. Håper den blir brukandes på begge sider og at fenderstokkene også kommer på plass igjen.

N5

Helgøya: Bergevika er en gedigen sak, men bærer preg av tidens tann. Over: Nordsida med steinblokker som stikker ut. Under: Sørsida, hvis vannstanden tillater at man går helt inn til småbåtanlegget (og det er plass der) er det helt greit. Litt mangel på pullere.

 

N4

N6

Smedstua: I forfall, men innerst går det an å komme inntil ved passende vannstand. Slippen: Vinsj og vaier ser helt greit ut, men skinnegangen spriker til alle kanter.....

Under: Mengshoel. Mye av ferjekaiene er fjernet, men det er god dybde slik at hvis man klarer å finne fortøyningspunkter ved betongen - og ro i land med lettbåt - da er det det mulig å besøke stedet (bra nødhavn i brysom østa- og nordavind.....

Fikk ikke kontakt med gravemaskinen, men det så ut til at den var i gang med å planere ut en bedre vinterbedding for husbåten.

N7

 

 

Aksel Aspeli, Arild Langaard og Åge Bjørnstad var 3.april på befaring i Vorma med Åge båt for å sjekke seilingsleden og merkinga. Her er rapporten:

Vorma befaring 03.04.15

Her kommer skriftlig rapport fra årets vårbefaring i Vorma, med en god del bilder.
Åge Bjørnstad, Arild Landgaard og Aksel Aspeli var, på samme måte som tidligere år, 5 timer i Vorma på befaring ved lavt vann i dag 03.04.

Dagens vannstand HVM 119,96 / 2,27 meter.
Normalvannstand sommer: 122.89 / 5.25 m
Mjøsa skal altså ca. 3 meter opp for å nå normal.
(Ved fjorårets befaring 21.04.14 var vannstanden HVM 120.33 / 2.69 meter.)

Seilingsmerker/bøyer i elva:
De aller fleste merker lå korrekt. Vi småjusterte på et par stykk, og har registrert at 2 er blitt borte. Begge disse merkene er grønne merker som hører hjemme på søndre del av elva. (se vedlagt kart). Disse vil bli satt opp igjen ila våren. Dette sørger Aksel og Arild for.

Posisjoner ble kontrollert på papirkart og elektroniske kart, og disse ble også i år oppdatert.
Noen merker ligger tørt på nåværende vannstand, andre ligger på inntil 1 meter vann. I djupåra er det ca. 4-6 meter vann, som forventet. Alle moringer, sjakler, kjettinger som ble kontrollert så bra ut.

Overrett merker på land:
Alt OK

I TILLEGG, OBS:
• Som påpekt i 2014 (se blått felt i vedlagt kart):
I området der Skibladner krysser over mot "blokkene" (kalt: «sletta») på tur sørover før man skal begynne inn mot kai er det nå blitt merkbart grunnere. Her hadde vi helt nede i 0,2 m vann under dagens tur. Den tidligere kanten på banka gikk østafor ei linje mellom blokkene og sydligste grønne merke. Nå har banka flytta seg tydelig sør og vestover.
• Ny observasjon i 2015 (se rødt felt i vedlagt kart):
Samme sandbanke som nevnt i punktet over har også bygd seg kraftig vestover i øvre del. Her har djupåras bredde blitt smalere. Her har det skjedd mye det siste året. De 2 grønne merkene vil bli flyttet ca 10 meter vestover, og kart oppdateres deretter. Aksel og Arild ordner dette.

Ved normal sommervannstand (+3 meter) vil dette være OK, men utviklingen må følges nøye med på i årene fremover.

Oppdatert elektronisk kart er allerede tilgjengelig for alle som har Navionics Seamap (kan brukes i båter, på mobiler, nettbrett osv). Andre elektroniske kart vil bli oppdatert når Mjøsa båtforbund sender inn alle sine endringer for hele Mjøsa ila våren. Dette gjøres av Kai Morten Aalborg i Mjøsa båtforbund. Aksel følger opp dette.

Mvh
for mannskapet som var ute i dag
Aksel Aspeli