Mjøsa rundt

Aksel Aspeli, Arild Langaard og Åge Bjørnstad var 3.april på befaring i Vorma med Åge båt for å sjekke seilingsleden og merkinga. Her er rapporten:

Vorma befaring 03.04.15

Her kommer skriftlig rapport fra årets vårbefaring i Vorma, med en god del bilder.
Åge Bjørnstad, Arild Landgaard og Aksel Aspeli var, på samme måte som tidligere år, 5 timer i Vorma på befaring ved lavt vann i dag 03.04.

Dagens vannstand HVM 119,96 / 2,27 meter.
Normalvannstand sommer: 122.89 / 5.25 m
Mjøsa skal altså ca. 3 meter opp for å nå normal.
(Ved fjorårets befaring 21.04.14 var vannstanden HVM 120.33 / 2.69 meter.)

Seilingsmerker/bøyer i elva:
De aller fleste merker lå korrekt. Vi småjusterte på et par stykk, og har registrert at 2 er blitt borte. Begge disse merkene er grønne merker som hører hjemme på søndre del av elva. (se vedlagt kart). Disse vil bli satt opp igjen ila våren. Dette sørger Aksel og Arild for.

Posisjoner ble kontrollert på papirkart og elektroniske kart, og disse ble også i år oppdatert.
Noen merker ligger tørt på nåværende vannstand, andre ligger på inntil 1 meter vann. I djupåra er det ca. 4-6 meter vann, som forventet. Alle moringer, sjakler, kjettinger som ble kontrollert så bra ut.

Overrett merker på land:
Alt OK

I TILLEGG, OBS:
• Som påpekt i 2014 (se blått felt i vedlagt kart):
I området der Skibladner krysser over mot "blokkene" (kalt: «sletta») på tur sørover før man skal begynne inn mot kai er det nå blitt merkbart grunnere. Her hadde vi helt nede i 0,2 m vann under dagens tur. Den tidligere kanten på banka gikk østafor ei linje mellom blokkene og sydligste grønne merke. Nå har banka flytta seg tydelig sør og vestover.
• Ny observasjon i 2015 (se rødt felt i vedlagt kart):
Samme sandbanke som nevnt i punktet over har også bygd seg kraftig vestover i øvre del. Her har djupåras bredde blitt smalere. Her har det skjedd mye det siste året. De 2 grønne merkene vil bli flyttet ca 10 meter vestover, og kart oppdateres deretter. Aksel og Arild ordner dette.

Ved normal sommervannstand (+3 meter) vil dette være OK, men utviklingen må følges nøye med på i årene fremover.

Oppdatert elektronisk kart er allerede tilgjengelig for alle som har Navionics Seamap (kan brukes i båter, på mobiler, nettbrett osv). Andre elektroniske kart vil bli oppdatert når Mjøsa båtforbund sender inn alle sine endringer for hele Mjøsa ila våren. Dette gjøres av Kai Morten Aalborg i Mjøsa båtforbund. Aksel følger opp dette.

Mvh
for mannskapet som var ute i dag
Aksel Aspeli

"Rand" - bilferje på Randsfjorden. Bygget 1938 ved Glommens Mek. Gikk i rute Berger-Holmen-Engelia-Hov i perioden 1938 - 1973. Ble overflødig et par år etter at det kom bru ved Fluberg. Før "Rand" gikk det ei lita tre-ferje i noenlunde samme rute. Etter at "Rand" ble tatt ut av rute har hun vært fritidsbåt, men har visstnok også fusket litt i chartertrafikk. Ferja ligger nå i Hov - bildet er tatt i mars 2015. Fartøyet ser ganske velholdt ut, men påbygget akter med "veranda" kan jo diskuteres.... (Foto: Høiberg)

Jernbaneverket presenterer trasèvalg for ny bru over Minnevika. Se artikler:

EUB Bla fram til bilde 3.

RB

Redaktøren kjenner ikke til hvordan seilingsleden er ivaretatt eller om brua får konsekvenser for D/S Skibladner og andre større fartøy

som skal passere eller gå inn til Mjøssamlingene og slippen. Brupillarer kan også endre og vanskeliggjøre strømforhold og bidra

til at dybder endres og mudring kan bli nødvendig. Og hvordan blir forholdene for båttrafikken i anleggsperioden?

4. januar 2015. Nå har selv den ivrigste fiskeren i Nessundet lagt opp for vinteren - så ham i kikkerten lille julaften.

Men Mjøsa kan stadig oppleves , også uten båt. Redaktøren tok turen til Ringstrand og spaserte noen kilometer fra

Stein gård og sørover. Da passeres gamle Ringstrand dampskipsbrygge - like nedenfor Ringsaker kirke

(med båtmalerier som fresker på veggene). Bryggemurene kan stadig ses, men er fylt opp og bygget om til ei lita

småbåthavn. Men inne på land fant vi en en aldri så liten og flott utstilling! En robåt bygget av Alf Kindlien,

pent satt opp under et vernebygg og med informasjonsskilt. Jeg regner med at det er fiskerforeningen som har

gjort denne fine jobben, for noen meter nordover har de sine trebåter liggende på stranda, nå pakket ned med

behørige trelemmer. OG - en liten kuriositet: De har alle som èn et lite påbygg på lemmene akter,

et bitte lite "hundehus" over påhengsmotorene. Praktisk!

Kindlien 1s

Over: Kindlien-båten pent restaurert og under vernebygg.

Redaktøren har selv restaurert en Kindlien med tverr hekk i bruk som lettbåt for "SVALEN II".

Aldeles nydelig å ro med sitt slanke skrog, men kan virke litt ustabil sideveis.

Under: Informasjonsplakatene

Kindlien 2s

Kindlien 3s

Under: Fiskerforeningen har et par små hytter på stranda. Veggene er utvendig dekorert med de største

mjøsørretene som er tatt - veldig flott!

(Havfruen i midten er ikke tatt på devonsluk, men satt inn for å vise størrelsesforholdet....)

Ringstrand bua_s

Under: Vakkert ved Mjøsa også i januar......

Ringstrand 2s

3. juledag hadde isen såvidt begynt å lage ei skorpe ved brygga på Minne - nok til at 2 lettbåter og VB70 satt fast.

Det var derfor på tide å flytte START og WILLY slik at de ikke fryser fast på synkende vannstand -

Mjøsa skal stadig ned over et par meter. Arild, Magne og redaktøren måtte derfor på med de varmeste klærne

og ut på vika i frostrøyk og iskald sno fra nord. De to taubåtene ble langt longside ferja, men med egne

trosser i bøya og til landfestet. Det står litt vann i ferja, og det vil vi ta ut ved neste anledning. 

Foto: Åge

Minne 27.12.2014.b