Mjøsa rundt

To av våre mest trofaste leverandører av kvalitetsbilder har foreviget Minneanlegget på samme tidspunkt - men fra

forskjellig vinkel. Det øverste bildet er tatt av Åge Bjørnstad med kameralinsa pekende østover,

mens Aksel Aspeli passerte med ettermiddagstrainet og tok bildet fra jernbanebrua

(etter 2 ukers kadett-tjeneste på Color Magic). 

Vi takker hjerteligst for bidragene til nåtidig dokumentasjon og samtidig nytelse!

Minne ge_23.12.14_s

Minne Aksel_23.12.14_s

Mjøssamlingene hadde i dag et godt møte med folk fra Riksantikvaren om "Mjøsfærgen", slippen og Amundstua.

Vi kikket litt undrende ut av vinduene i brakka da vi observerte en større rigg som ble slept inn i vika og ble

ankret opp helt innerst. Redaktøren tok robåten og besøkte karene om bord. De kunne fortelle at de skal

bruke de neste ukene og månedene  på bore seg ned i bunnen i store deler av vika og Vorma for å kartlegge

grunnforholdene som forberedelser til den nye jernbanebrua. Redaktøren spurte da om de hadde en plan som

tok hensyn til alle skips- og båtvrakene som er fredet - men det hadde de ikke hørt noe om. De forstod alvoret

ved at de kunne risikere å ødelegge fredete kulturminner - og lurte på om de kunne låne et kart.....(!).

Mjøssamlingene kontaktet umiddelbart Norsk Maritimt Museum (som har ansvar for kulturminner under vann).

De var ikke orientert om aktiviteten, men lovet å ta tak i saken. Det vil være intet mindre enn en

katastrofe hvis riggens 15-tonns borehode droppes i nærheten av fx WEGA eller DØLEN - da kan mye gå tapt!

Det er Norconsult som utfører grunnundersøkelsene på oppdrag av Jernbaneverket.

Bildet: Riggen er ved å bli ankret opp. 2 arbeidsbåter deltar også. En arbeidslekter ligger nord for bruene.

Hvis de finner drivverdige forekomster av olje eller gass vil Mjøssamlingene kreve en solid del av

inntektene - og julebordet er fullfinansiert! (Foto: Per Inge)

Boreplattform

"WILLY" har vært alt for lite i aktivitet denne sesongen, men i dag fikk båten endelig luftet seg med tur nord for Stigersand. 

Og rekrutteringen til mjøs-skippere ser ut til å være godt i rute! Åse Karen til rors på "Willy" i dag (underst).

Willy s

se s

Det skjer noe i Røykenvika! MS Brandbus Venner har begynt restaureringa av den gamle AVANCE semidieselmotoren.

I 1993 ble det tatt opp flim av Roar Sundt under oppstart - en meget spennende og informativ sak - filmene kan du se her:

 

Del 1: klikk HER

Del 2: klikk HER

Varpebåtspesialist Ståle Elverhøi har tilskrevet redaktøren - som takker hjerteligst for bidraget!

"En liten korreksjon ang. hva du har skrevet på hjemmesiden om Odalsbåten VB51:

Ja, det er riktig at båten ble fraktet til Fetsund i 1955 for ombygging og motorbytte (fikk installert Seffle 15 hk i 1952. Denne var nok i minste laget, for i 1955 ble motoren som fremdeles sitter i installert, en Seffle 25 hk).

Etter ombyggingen ble båten fraktet tilbake til Storsjøen, og fungerte der til 1969 da fløtingen ble nedlagt. Båten ble da lagt i opplag på Bukkeneset. I 1974 ble den fraktet til Fetsund og solgt."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rappport fra et nabovassdrag: En delegasjon fra Mjøssamlingene (Arild, Magne, Arve og Ståle) har vært på befaring i Odalen, og Arild har sendt oss dette bildet. Langs brygga ligger "Odalsbåten" VB51, 40 fot, bygget ved Glommens mek 1914 for tømmersleping på Storsjøen. I 1955 ble båten overført til Øyeren/Fetsund og ombygd -  solgt videre i 1975. Men i 2013 ble den tatt hånd om av båtentusiaster på Storsjøen under ledelse av Per Erling Refsnes.

Båten som ligger lengst ute ved kaia er VB54, bygd på Fetsund 1960 etter tegningen av R. Furuholmen. Trakk tømmer på Storsjøen til 1969 da fløtinga der ble nedlagt. Deretter overført til Fetsund og fungerte som verkstedbåt. Da fløtinga også i Øyern ble nedlagt i 1986 ble båten kjøpt tilbake til Storsjøen av kommunen. Vi har tillit til at Refsnes & co også kan ta vare på denne båten - sammen med enda en aktuell båt på Storsjøen: VB53 - "Veslebåten". Foto: Arild Langgard.

Odal a_s