Nyheter

Mjøssamlingene har de siste 5 årene arbeidet for at alle mjøsbruer skal ha lanterner som markerer seilingsleden gjennom bruene - støttet av Oplandske DS. I oktober 2015 sendte vi brev til Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Vegvesenet og Kystverket og ba igjen om lanterner under bruene på Minnesund - også med tanke på den nye jernbanebrua som kommer over Minnevika. Like før jul fikk vi mail fra Vegvesenet, meget hyggelig! "Dette skal vi ordne!". Deretter en telefon fra NorConsult - de har tydeligvis fått oppdraget med å montere lanterner under vegbruene. Meget oppløftende! De ønsket rådgiving fra oss, og både redaktøren og Aksel Aspeli har jobbet med saken. Det er viktig at lanternene viser en rettlinlinjet kurs gjennom Minnestryken og at de er så kraftige at fungerer også på dagtid i tåke og nedbør. Løsningen kan bli utstyr som automatisk lyser sterkere på dagtid. Vi har dessverre ikke hørt noe fra Jernbaneverket, men nå som det er så god bevegelse i saken kan ikke JBV unnslå seg sitt genuine ansvar. Vi følger opp!

Mjøsbrua Moelv-Biri har røde lanterner. Det har også Nessundet Bru, men disse fungerer kun sammen med "gatebelysningen" på brua - de burde lyse hele døgnet. Alle bør være rundtlysende. Det finnes flere løsninger, den optimale på Minne - og som er standard - er lanterner som viser høyeste/dypeste seilingsled, og med sidelanterner. Midtlanterna er da hvit, med rød/grønn som sidelanterner i forhold til hovedretning. Hvite lanterner under bruene på Minne kan bli forvekslet med gatelysene på Langsetbrua. Derfor anbefaler vi røde rundtlysende på begge sider under alle bruene på Minne.

Bildene: Aksel Aspeli har laget noen bilder som illustrerer hvordan dette kan bli - bra jobbet Aksel!

Brulanterner Aksel a

Brulanterner tåke Aksel

 

Holland Båtbyggeri på Hamar har bygget veldig mange båter som har preget fiskeflåten på Mjøsa i mange ti-år. Nå er Mjøsssamlingene blitt eier av en 1952-modell som er bygget av Thorleif Holland. Og vi har fått den i gave av Harald Thoresen - og hentet den hos ham ved Furnesfjorden. Dette er en helt spesiell båt - en av de første levert med innenbords motor: JAP 2A. Båt og motor er i meget bra stand, og vi håper å kunne vise den - tøffende for egen maskin - på Mjøsa til våren. En stor takk til Harald Thoresen som ga bort båten sin til oss! Nå er båten vel i hus på Minne takket være vår trofaste dugnadsgjeng!

Holland 1952 JAP a s

Holland 1952 JAP s

 

Taubåten WINNIE skiftet i sommer hjemmehavn fra Tangen til Gjøvik. Den nye eieren Stian Solberg har fått i stand en avtale med Gjøvik kommune om bruk av slippen ved siden av MJØSCRUISE - der STORSJØ lå før hun vendte baugen hjemover til Storsjøen. Slippvognene havnet også ved Storsjøen, men vognene fra Tangenslippen er nå blitt modifisert til bruk på Gjøvik hvor kun to av tre skinner brukes nå. "Itt'no er så lett å få som plunder" (sitat: Erlend Fredholm) - Stian og Arild sleit litt med å få båten opp, men med gammelskipper Ole Arnt som konsulent så gikk det bra! Og nå ligger WINNIE med byutsikt fra styrehusvinduene - men hun vender seg nok til det.....

Winnie slipp sept 2015

Foto: Arild Langaard

BJØRN HALSETH melder at NAUTILUS ALDRA ex ALDRA ex MJØSFÆRGEN V var i aksjon da bilferja GODFJORD grunnstøtte 21. september. Bjørn viser til avisartikkelen:

HER

I dag - 8. september  2015 - kan vi feire nok et framskritt for Mjøssamlingene og bevaringen av mjøshistoria. SKIBLADNERs gamle skorstein, som siden 2011 har ligget og rustet på kaia på Gjøvik kom til Minne. Planen om å reise den i ei rundkjøring som "pynt" er heldigvis og endelig skrinlagt -  redaktøren har aldri sett noen mening i å sette et maritimt kulturminne midt i et veikryss.... - og skorsteinen er snart 100 år gammel!

Stor takk til mannskapene i dag: Solberg-kara på Gjøvik (de nye eierne av WINNIE), Sveinung som kjørte klenodiet med traktor, Amund som lånte ut traktoren, Arild (som alltid er på plass!), Åge og Ole Arnt som organisatorer - og Arne som fikk formalitetene på plass.

Se video på oa.no HER

Skorstein

Skorsteinen losses på Minne - Åge Bjørnstad fikk hjelp av Nordic Crane - og jubler!