Nyheter

DUGNADEN 2008 ble en stor begivenhet! 22 ivrige mannskaper møtte fram, og det ble utført en masse oppgaver i gemyttelig samarbeid. Anlegget framstår nå som mye mer publikumsvennlig og presentabelt, og M/F HELGØYA ble malt opp!
STYRET i Foreningen Mjøssamlingene takker alle for en framifrå innsats!
Her kommer noen bilder - flere vil komme etter hvert. Dette blir sikkert ikke den siste dugnaden på Minne - masse folk med stor kompetanse og arbeidsevne - og  ikke minst - godt humør! Og mat - det er viktig og sosialt……

 

Dugurd ved Amundstua.

 

TV: Egil, Kjell og Per ordner ny gangport.

 

Ferja males.

 

Kjell, Arve, Richard og Aslak rydder utsikten mot Minnestryken.

 

Jan og Kjell hugger et uinteressant båtvrak.

 

Og så var det mat igjen…….

1.april -09 vil stå som en viktig dato i MJØSSAMLINGENES historie. Glommens og Laagens Brugseierforening har inngått en avtale med Foreningen Mjøssamlingene som innebærer at GLB overdrar vederlagsfritt alle eiendeler på Minne til Mjøssamlingene. Det vil si at Mjøssamlingene fra denne dato er eier av slippen m/utstyr, fløterbrakka, båtene WILLY og VB 70 samt småbåtene og de 2 store mudderlekterne. D/S DØLEN (som ligger forlist syd for Minne) er også med i avtalen, med forbehold om at GLB har vært formell eier av fartøyet. Foreningen Mjøssamlingene retter en stor takk til en framsynt ledelse i GLB som har forstått den kulturhistoriske betydningen av å få hele anlegget på Minne over på et eieransvar som vil forvalte dette på beste måte for framtida med vedlikehold og, ikke minst, formidling av Mjøshistoria. Så nå er det all grunn til å heise flagget!

 

D/S INDUSTRI II sank i Minnevika i 1956 og ligger der enda. Bildet er tatt av Sjøfartsmuseet i 2008 og viser at skipet står stødig på bunnen. Akterenden er delvis nedgravd inn mot land, og skroget er i relativt god forfatning. På aller laveste vannstand kan vraket faktisk ses fra land på Mjøssamlingene. Båten ble bygget i 1895 og er på 83 fot. (Kilde: Sjøfartsmuseet, Morten Reitan))

MJØSFÆRGEN - Norges egentlig første bilferje? Redaktøren har lagt merke til at det i div. fora diskuteres hvilket fartøy som er landets første BIL-ferje. M/F BILFÆRGEN startet rute på Molde i 1921, men var opprinnelig kontrahert som fiskekutter. Planene ble endret allerede på beddingen, og fartøyet ble bygget som motorferje. Så derfor kvalifiserer vel BILFÆRGEN (som stadig er i drift) til førsteplassen. Men hvis vi er litt patriotiske, så er nok MJØSFÆRGEN (1923) landets første fartøy som ble kontrahert som bilferje, så Mjøsa var derfor tidlig ute - også her!

 

BILFÆRGEN -restaurert

 

MJØSFÆRGEN - årstall ukjent