Nyheter

Den første Mjøsfærgen het bare "Mjøsfærgen". Nr. 2 (1950) het "Mjøsfærgen II". Men da den tredje båten ble bygget (1963), ville rederiet kalle den "Mjøsfærgen", uten nummer. Dette ble ikke godkjent siden den eldste ferja allerede hadde dette navnet. Rederiet gikk da til (det litt spesielle) skrittet å formelt omdøpe den eldste ferja til "Mjøsfærgen III" slik at den 3.båten kunne overta navnet "Mjøsfærgen" uten nummer. "Mjøsfærgen IV" (1969) og "V" (1974) fulgte med "rett nummer" på båtene. Altså: den eldste (1923) har hatt 2 navn offisielt mens den var på Mjøsa: "Mjøsfærgen" og "Mjøsfærgen III" ("III" har aldri vært malt på båten). Mens nr 3, har kun hatt navnet "Mjøsfærgen" i dette rederiet. I 1990 fikk båten navnet "Mjøscruise". Forvirret? Forhåpentligvis ikke nå lenger...

FREMMINGØYA er solgt, og Mjøssamlingene overtar alt løsøre av historisk verdi. 24/6 2008 var en arbeidsgjeng i sving for å hente gjenstander. Vi brukte M/B WILLY til transporten, og gikk 2 turer for å få med alt: Ankere, tauverk og blokker, verktøy, 2 robåter, vannkikkert, en gammel påhengsmotor, lanterne, vedkjelke og mye mer. Neste oppgave er å få alt registrert og lagret, evt utstilt. Arbeidsgjengen i dag besto av Kåre Torgunrud, Kjell Johs. Torgunrud, Magne Olav Bøe, Magne Rugsveen og Per Inge Høiberg, og vi jobbet i mange timer og med tunge tak. Men det var anstrengelsen verdt!

 

To fine robåter ble slept helskinnet til Minne. Et bra tilskudd til småbåtsamlinga.

 

Dette er ikke tømmer, men påler som ble brukt til merking av skipsleia i Vorma, de ble senket ned med en stein slik at de sto loddrett i elva som sjømerker.

 

Her er vi i gang med å trekke et av de store ankrene til mudderapparatet. 4 mann var ikke nok, fotografen  måtte også legge seg i selen! Vi fikk det selvfølgelig ikke om bord i WILLY, men hengte det i baugen….
Fotos: Høiberg

Mjøsregionen har en lang og spennende geologisk historie og flere vernede og verneverdige geologiske lokaliteter i internasjonal klasse. Mjøsregionen viser nær sammenheng mellom geologisk naturgrunnlag, landskap, vegetasjon og bosetningsutvikling."

Sitatet er hentet fra Johan P. Nystuen og Ole Nashoug som arbeider med å formidle dette bokstavlig talt grunnleggende temaet.      Mer her: http://www.geologi.no/data/f/0/09/58/0_2401_0/Johan_Petter_Nystuen__Ole_Nashoug.pdf

Bildet under er fra smaragdgruvene på Byrud ved Minnesund

www.smaragdgruvene.no