Nyheter

Bildet er tatt av Bjørn Johansen på Gjøvik som var reparatør på ferja. I forgrunnen ses "STJERNEN" som fritidsbåt. Vi har snakket med Johansen, og han har flere bilder på lager!

En stor dag for M/B FRAM 7.juli 2008. Båten, som lå i Kvitsandvika, ble avstivet og og sikret med pontonger før den ved hjelp av mye felles tenkning og 12 manns kraft ble sjøsatt for første gang på kanskje 60 år…. Det gikk bra, og FRAM fløt igjen! Båten ble deretter slept til Vingnes, etter at vi konstaterte at landsetting ved Thorstadbua var umulig. Men å landsette et 10 meter langt forfallent båtskrog ble en krevende oppgave! Til slutt fikk vi båten opp på en tilhenger, men våget ikke videre transport til Thorstadbua før båten er sikret maksimalt. Men oppdraget er vellykket så langt, og vi gir oss ikke før FRAM er på sin rette plass på østsida.      
MJØSSAMLINGENE vil herved takke alle entusiaster som i dag var med på dette historisk viktige oppdraget! - en spesiell takk til de som friskt og villig ble våte både på beina og mye lenger opp for å få FRAM tilbake til Lillehammer. FLOTT INNSATS! En særlig takk til Frank, Stein Åge og Egil, OG til ODD HALLA som har gitt oss båten!

 

Vi fikk FRAM til å flyte nesten som i gamle dager, litt mindre fribord….

 

Mye jobb med å stive av med treverk og sikre med stropper. Men mange hender og hoder arbeidet godt sammen.

 

Her er den første pontongen klar, surret til motorfestet. Egil måtte på med badebuksa, men tok det pent….

 

3 pontonger er på plass, og vi var til sammen akkurat sterke nok til å løfte og skyve båten ut.

Slepet vendes før sleperen blir gjort fast. Vi var heldige med vindforholdene.

 

Ankomst Lillehammer! Et stort øyeblikk…

 

Og så var det Stein Åge som måtte ut i Mjøsa, lenge…

 

Stein Åge var uti Mjøsa i mye over en time….. Dessuten stilte han med trekkbil og skaffet henger.

 

Vi sleit mye for å få båten på henger og opp. Opp kom den til slutt, men akterenden stikker så langt utenfor hengeren, at nye tiltak er nødvendig for videre transport til Thorstadbua hvor FRAM skal inn. Derfor står den nå på Vingnes noen dager før siste etappe.  Der venter en ny utfordring, for døra på Thorstadbua er 15 cm smalere enn båten som er 2,2 m bred. Skipper og mannskap på båten som slepte FRAM hadde litt problemer, for siden det er så lenge siden FRAM har vært i sitt rette element, var den litt "vårkåt", skjente og stakk og ville oppleve mest mulig av Mjøsa på sin aller siste etterlengtede tur. Slepet ble eskortert av ei snekke og gamle WINNIE som var på sin årlige tur til Lillehammer. Planer videre for FRAM: Restaurering er ikke aktuelt, så båten vil bli et utstillingsobjekt i Thordstadbua. Vår visjon er å bygge en bruks-replika av båten, til glede for både Lillehamringer og turister. SPONSOR søkes!

Den første Mjøsfærgen het bare "Mjøsfærgen". Nr. 2 (1950) het "Mjøsfærgen II". Men da den tredje båten ble bygget (1963), ville rederiet kalle den "Mjøsfærgen", uten nummer. Dette ble ikke godkjent siden den eldste ferja allerede hadde dette navnet. Rederiet gikk da til (det litt spesielle) skrittet å formelt omdøpe den eldste ferja til "Mjøsfærgen III" slik at den 3.båten kunne overta navnet "Mjøsfærgen" uten nummer. "Mjøsfærgen IV" (1969) og "V" (1974) fulgte med "rett nummer" på båtene. Altså: den eldste (1923) har hatt 2 navn offisielt mens den var på Mjøsa: "Mjøsfærgen" og "Mjøsfærgen III" ("III" har aldri vært malt på båten). Mens nr 3, har kun hatt navnet "Mjøsfærgen" i dette rederiet. I 1990 fikk båten navnet "Mjøscruise". Forvirret? Forhåpentligvis ikke nå lenger...

FREMMINGØYA er solgt, og Mjøssamlingene overtar alt løsøre av historisk verdi. 24/6 2008 var en arbeidsgjeng i sving for å hente gjenstander. Vi brukte M/B WILLY til transporten, og gikk 2 turer for å få med alt: Ankere, tauverk og blokker, verktøy, 2 robåter, vannkikkert, en gammel påhengsmotor, lanterne, vedkjelke og mye mer. Neste oppgave er å få alt registrert og lagret, evt utstilt. Arbeidsgjengen i dag besto av Kåre Torgunrud, Kjell Johs. Torgunrud, Magne Olav Bøe, Magne Rugsveen og Per Inge Høiberg, og vi jobbet i mange timer og med tunge tak. Men det var anstrengelsen verdt!

 

To fine robåter ble slept helskinnet til Minne. Et bra tilskudd til småbåtsamlinga.

 

Dette er ikke tømmer, men påler som ble brukt til merking av skipsleia i Vorma, de ble senket ned med en stein slik at de sto loddrett i elva som sjømerker.

 

Her er vi i gang med å trekke et av de store ankrene til mudderapparatet. 4 mann var ikke nok, fotografen  måtte også legge seg i selen! Vi fikk det selvfølgelig ikke om bord i WILLY, men hengte det i baugen….
Fotos: Høiberg