Nyheter

Selv med en litt værtrist juli måned, så har det det skjedd ting og saker!

Anne Grete Jacobsen på Råholt har gitt oss denne prektige spissbåten i gave! Ferdig oppusset og levert på døra! Vi takker og bukker for en nydelig og sjødyktig båt! 

Robåt

Under: Magne Ødegård og Arild Langaard er i gang med å fikse på VB70 - her skiftes et lager.

VB70 rep

Under: Gamle lastebiler pynter opp!

Mercedes Minne

SKIBLADNER-bursdag!  159 år den 2. august

02.08.15 Skibladner Minne

Hamar Arbeiderblad bekrefter at det er "Kaisa" som brant. Les HA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Båt med dampmaskin brannskadet på Helgøya. Må være varpebåten "KAISA"? 

Se artikkel hos NRK HER

Under: KAISA på Minne 2010.

KAISA

 

22.05:  Ferdig arbeid! Øverste del av slippen - fra normalvannstad og utover - er nå rehabilitert! Stor takk til alle som har bidratt - spesielt til våre frivillige. Vi håper nå på en periode neste vår med laveste regulerte vannstand slik at resten også kan tas. Vi har samlet svært mye god kunnskap og erfaring nå, så det blir mye lettere i neste omgang. 

ss

Over: Eikeplank under midtstrengene for å heve disse 38 - 40 mm i forhold til sidestrengene. 

Under: Motordrevet utstyr må til for boring i slippers og montering av skruer.

Bor

Og så er jobben gjort - for i år! Richard Krogvold (nr 2 fv) har gjort en uvurderlig jobb for oss i dette arbeidet.

S

************************************************************************************************************************************

20.mai: Nye skinner ble lagt ut og arbeidet med tilpassing, skjøting og oppretting er i gang. Ved hjelp av en velvillig Oslo Finèrfabrikk og vår lokale tømrer Jan Kristen Brodshaug klarte vi på kort tid å skaffe eikeplank som legges under midtstrengen for å få rett høyde. Gjersing på Minnesund skjærer nødvendig shims for finjusteringa - og heldigvis er Iversen leveringsdyktig i det meste av hjelpeverktøy. Richard følger arbeidet nøye og er meget godt tilfreds med de svenske rallarne!

Skinnerbs

Foto: Arild Langaard

Skinneras

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.mai kom endelig arbeidet med selve slippen i gang. Vannstanden i Mjøsa har ikke vært helt på vår side i denne saken, så vi må slå oss til ro med at kun den øverste delen - fra normalvannstandsmerket og ca 20 m utover - blir restaurert i år. Resten må vi prøve å få tatt neste år. Men dette er den delen av slippen som har størst belastning ved opphaling av fartøyer. Det er RAILCOM - under kyndig veiledning av vår egen Richard Krogvold - som utfører jobben.

Slipp2s

Foto: Arild Langaard

Slipp1s

 

Søndag 10. mai ankom 10 tonn med sviller til Minneslippen. De kommer fra Industrispår i Ystad og er 5,5 meter lange. Åge var raskt ute med hjullasteren og fikk losset den svenske lastebilen.

Sviller

Slippen på Minne skal rehabiliteres - helst så raskt som mulig. Men ting tar tid, og vi får se hvor mye vi får gjort i år. Det svenske firmaet RAILCOM er hyret inn for å gjøre denne jobben. Rett og godt materiell er en god start. Richard Krogvoll fant skinner med riktig dimensjon på Lunner stasjon/Gjøvikbanen - der spor 2 er revet. Ca 10 tonn med brukte skinner på 12 meters lengde - nesten uten slitasje - ble lunnet fram av en lokal hadelandsbonde med traktor. Deretter lastet på en semitrailer med kran fra Oppland Metall og kjørt til Minne 9.mai og losset ved slippen.

Skinner 09.05.15 s