Nyheter

Hamar Arbeiderblad bekrefter at det er "Kaisa" som brant. Les HA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Båt med dampmaskin brannskadet på Helgøya. Må være varpebåten "KAISA"? 

Se artikkel hos NRK HER

Under: KAISA på Minne 2010.

KAISA

 

22.05:  Ferdig arbeid! Øverste del av slippen - fra normalvannstad og utover - er nå rehabilitert! Stor takk til alle som har bidratt - spesielt til våre frivillige. Vi håper nå på en periode neste vår med laveste regulerte vannstand slik at resten også kan tas. Vi har samlet svært mye god kunnskap og erfaring nå, så det blir mye lettere i neste omgang. 

ss

Over: Eikeplank under midtstrengene for å heve disse 38 - 40 mm i forhold til sidestrengene. 

Under: Motordrevet utstyr må til for boring i slippers og montering av skruer.

Bor

Og så er jobben gjort - for i år! Richard Krogvold (nr 2 fv) har gjort en uvurderlig jobb for oss i dette arbeidet.

S

************************************************************************************************************************************

20.mai: Nye skinner ble lagt ut og arbeidet med tilpassing, skjøting og oppretting er i gang. Ved hjelp av en velvillig Oslo Finèrfabrikk og vår lokale tømrer Jan Kristen Brodshaug klarte vi på kort tid å skaffe eikeplank som legges under midtstrengen for å få rett høyde. Gjersing på Minnesund skjærer nødvendig shims for finjusteringa - og heldigvis er Iversen leveringsdyktig i det meste av hjelpeverktøy. Richard følger arbeidet nøye og er meget godt tilfreds med de svenske rallarne!

Skinnerbs

Foto: Arild Langaard

Skinneras

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.mai kom endelig arbeidet med selve slippen i gang. Vannstanden i Mjøsa har ikke vært helt på vår side i denne saken, så vi må slå oss til ro med at kun den øverste delen - fra normalvannstandsmerket og ca 20 m utover - blir restaurert i år. Resten må vi prøve å få tatt neste år. Men dette er den delen av slippen som har størst belastning ved opphaling av fartøyer. Det er RAILCOM - under kyndig veiledning av vår egen Richard Krogvold - som utfører jobben.

Slipp2s

Foto: Arild Langaard

Slipp1s

 

Søndag 10. mai ankom 10 tonn med sviller til Minneslippen. De kommer fra Industrispår i Ystad og er 5,5 meter lange. Åge var raskt ute med hjullasteren og fikk losset den svenske lastebilen.

Sviller

Slippen på Minne skal rehabiliteres - helst så raskt som mulig. Men ting tar tid, og vi får se hvor mye vi får gjort i år. Det svenske firmaet RAILCOM er hyret inn for å gjøre denne jobben. Rett og godt materiell er en god start. Richard Krogvoll fant skinner med riktig dimensjon på Lunner stasjon/Gjøvikbanen - der spor 2 er revet. Ca 10 tonn med brukte skinner på 12 meters lengde - nesten uten slitasje - ble lunnet fram av en lokal hadelandsbonde med traktor. Deretter lastet på en semitrailer med kran fra Oppland Metall og kjørt til Minne 9.mai og losset ved slippen.

Skinner 09.05.15 s

Regn og kald vind til tross: Hele 18 mann - og skipshunden Charlie - møtte fram! Været gjorde maling utendørs umulig, men det ble arbeidet iherdig på motorhuset og i Amundstua. Jan og Frede kom (i lastebil) med porter til motorhuset som de hadde snekret sammen på Kapp, samt 4 gedigne eksosrør som Jan har konstruert og sveist. De hadde også med seg ny ovn til Amundstua - den gamle havnet på Helgøya. Inne i  Amundstua ble det pusset og malt i 2 etasjer, og vi ble kvitt en svær haug med ubrukelig inventar. Oppsummert: En masse arbeid utført av en sterk og kompetent gjeng. En godt og viktig bevis på at interessen og frivilligheten lever - mange må kjøre lange veier for å kunne yte sin innsats! Og ikke minst: Mijløet rundt Mjøssamlingene synes å være godt, det bekreftes rundt kaffen og matbordet der praten går lett og løsninger finnes.

En stor takk til alle som var med i dag!

D1

Over: God stemning rundt matbordet....

(Fotos: Arild Langaard)

Under: Dugnaden slutt - men da dukket det opp en buss med 25 personer fra Skoger og Konnerud Historielag! De hadde funnet nettsidene våre og ville se hva Mjøssamlingene kan by på. Styreleder måtte da trå til med et improvisert foredrag fra Arilds tilhenger.....

D2