Nyheter

Siste - faktisk det ALLER siste - om Base 173 ex Mjøsfærgen IV:

Velinformerte kilder melder at fartøyet nå er hugget opp i Spania - sukk. Det er stadig 4 "mjøsfærger" intakt, men det spøker også for Mjøscruise som ligger utrygt på Mengshoel. Og på Randsfjorden har Oppland fylkeskommune bestilt ny elektrisk ferje.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som tidligere meldt: Fartøyet "Base 173" ex "Drøbaksund III" ex "Mjøsfærgen IV" (bygget på Gjøvik 1969) er nå i Denia på den spanske østkysten. Ny eier skal være firmaet FORTUNA MARE, Oslo - som kjøpte båten 24.juni 2014. De er i gang med å bygge oppdrettsanlegg for tunfisk i Spania og det kan tenkes at den gamle mjøsbåten skal brukes i det prosjektet.

Oppdrett av tunfisk fra yngel av er på forsøksstadiet, og firmaet har fått hjelp av SINTEF til å utvikle levende babymat for tunfiskyngel - den spiser nemlig ikke tørrfor.  Tunfisk er den viktigste næringsfisken i verden og blir oppdrettet i Spania og Japan - men da må de først fange ungfisk som fetes opp. Hvis de lykkes i oppdrett av tunfiskyngel til spisefisk, vil det være en en gullgruve - 400 kr kiloen og oppover... Dessuten er tun på rødlista. (Kilde: SINTEF).

Og kanskje skal ei gammal mjøsferje være med på dette eventyret?

Bildet under er tatt nyttårsaften 2014 av Bartolome Jean og lånt fra MarineTraffic.com. Ferja er i dokk i Denia.

 

Ett år og 3 måneder etter at Mjøssamlingene overtok ferja, er nå endelig det formelle ved eierskiftet helt i orden. Tidligere eier har sendt inn skipsskjøte til Sjøfartsdirektoratet, og vår søknad er innvilget. Fartøyet har fått tilbake sitt opprinnelige navn MJØSFÆRGEN, ny hjemmehavn er Hamar (det eneste stedet ved Mjøsa som er godkjent). Kjenningsignalet er som før: 11065.

Se nytt nasjonalitetsbevis under knappen "foreningen".

Navnet er ikke malt på enda, ser bare slik ut.... :-)

Mjsfrgen N

Mjøssamlingene har med stor sorg mottatt budskapet om at KÅRE TORGUNRUD døde 1. mars, 87 år gammel.

Kåre har hatt en helt uvurderlig betydning både for museet på Minne og foreningen vår. Han var en av grunnleggerne av Mjøssamlingene i 1981, og har vært meget aktiv siden da og helt fram til nå og har lagt ned et stort ardeid - både som museumsbestyrer, styremedlem, foredragsholder og omviser. Kåre var foreningens første og eneste æresmedlem, og hans innsats og engasjement vil for alltid stå som en bauta i Mjøssamlingenes historie.

Kre s

SISTE: Arild er - etter avisoppslagene - biltt kontaktet av firmaet som jobbet på brua. Mannen som ble reddet er visstnok stadig i Norge og det kan være en mulighet for at Arild kan få treffe ham etter hvert. Gledelig!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vår egen ARILD ble i dag overrakt diplom og blomster av ordføreren i Østre Toten, Hans Seierstad.

Se video på Oppland Arbeiderblads nettside ved å klikke  HER

Seremonien fant sted på rådhuset med hele formannskapet i kommunen til stede. Arild ble under seansen eskortert av styreleder og nestleder i Mjøssamlingene samt Magnus Sefland som har vært vår "advokat" i saken og som har fremmet forslaget overfor Carnegie og fulgt opp med korrrespondanse bl.a. med Fylkesmannen i Oslo/Akershus og i Oppland.

Arild reddet altså en mann fra den visse død 27. juni 2013. Den litauiske arbeideren falt ned fra en av bruene og ned i Minnestryken - uten redningsvest.  Arilds åndsnærværelse, kjappe handlekraft og gode sjømannskap ble redningen. Saken har tatt lang tid, men det skyldes at Carnegie har vært under omorganisering. Grunnen til at hedersbevisningen skjedde på Toten er at det er redningsheltens hjemfylke/hjemkommune som har ansvaret for slikt selv om dåden skjedde i Akershus/Eidsvoll. 

Mjøssamlingene gratulerer Arild med vel fortjent utmerkelse!     

Arild helt_2s

Over: Ordfører Seierstad fikk klump i halsen da Arild fortalte... Foto: Åge Bjørnstad

Under: Stolte kamerater! Magnus Sefland (tv) og Per Inge Høiberg (th) Foto: Åge Bjørnstad

Arild helt_1_s

 

 

Begge de 2 "nyeste" ferjene med navn "Mjøsfærgen" er på nye hender. Og som Bjørn Halseth bemerker: Nå er det kun 2'ern som er i rutetrafikk - på Randsfjorden.

"Aldra" ex "Mjøsfærgen V" er tatt ut av drift på Helgeland og solgt til Seløy Undervannservice som bl.a. har fiskeoppdrettanlegg som kunder. Helgelands Blad har tatt kontakt med oss, og deretter laget en fin artikkel om ferja der de skriver at Mjøssamlingene er interessert i å overta gjenstander om bord som kan stamme fra tida som Mjøsbåt. Har ikke hørt noe enda.... Men journalisten i avisa bedyret at den gamle ferja har vært veldig populær - i 2014 hadde den en regularitet på 99,9%!

"Drøbaksund III" ex "Mjøsfærgen IV" - nå "Base 173" befant seg i desember 2014 i Denia på den spanske østkysten. Redaktøren har ikke opplysninger om hva båten skal brukes til i Middelhavet, men det bor mange nordmenn - også innlandsnordmenn - i de traktene, så kanskje vi snart får beskjed....

Under: Mjøsferje i Spania 14.desember 2014. Foto: Manuel Lafuente. Legg merke til flaggføring: Norsk  og spansk ...

Mjsfrgen 4_Base_173_i_Spania_des_2014